Az előző héten nagy mennyiségű eső hullott Izraelben, amire már igen nagy szükség volt. Az eső hatására elkezdett kizöldülni az ország, és hamarosan hajtani, majd virágozni kezd számos, csak az esős évszakban látható növény.

Kiszlév hó 14-én (ebben az évben december 12.) emlékeztünk meg Jáákov ősapa és első felesége, Lea elsőszülött fia, Reuven születéséről. Az előző héten, a Vájécé hetiszakaszban olvashattunk egy különleges növényről, a mandragóráról, amely ebben az időszakban virágzik, és amely fontos szerepet játszott a zsidó történelem alakulásában.

Az őszi mandragóra (Mandragora autumnalis) – héberül dudájim – a köves izraeli vidékeken bukkan fel, és jól felismerhető nagy, vastag, körben elhelyezkedő sötétzöld leveleiről, melyek kicsi, lila, harang alakú virágokat vesznek körül. A növény viszonylag korán és gyorsan elvirágzik. Gyökerei vastagok, ezért a megelőző évekből is képes nedvességet és ásványi anyagokat tárolni.

A mandragóra tórai története a nyári betakarítás idején kezdődik:

“És elment Reuvén a búzaaratás napjaiban és talált mandragórákat a mezőn, elvitte azokat anyjának, Leának; és mondta Ráchel Leának: Adj csak nekem fiad mandragóráiból. De ő mondta neki: Vajon kevés-e, hogy elveszed a férjemet, még elvennéd fiam mandragóráit is? És mondta Ráchel: Azért maradjon veled az éjjel fiad mandragóráiért. Midőn Jáákov jött a mezőről este, kiment elébe Lea és mondta: Hozzám jöjj be, mert bérbe vettelek fiam mandragóráiért. És vele maradt az éjjel.” (M.I. 30:14-16)

Lea Jáákov kevésbé szeretett felesége volt, aki azonban négy fiút szült már Jáákovnak, míg Ráchel, a kedvelt feleség meddő volt. Azonban, ahogyan a tórai szöveg is mondja (29:35) Lea már nem szült több fiút, és ezért a meddőség elleni szerként használt mandragóra hatalmas ajándék volt Reuvéntől anyja számára. Ráchel azonban szemet vetett rá, hiszen mindennél jobban áhítozott egy gyermekre, így még az éjszaka jogát is átadta nővérének, csak hogy megkaphassa a csodaszert.

Lea tehát kiment Jáákov elé, és ez után született Lea ötödik fia, Jiszáchár, melynek jelentése: az Örökkévaló megadta a fizetségemet – mivel a mandragórával fizetett a gyermekért. Nem sokkal később még két gyermeket szült Lea: Zevulunt és Dinát. Ráchelt azonban még mindig nem áldotta meg gyermekkel az Örökkévaló, hiába minden praktika. Vagyis, hiába a csodatevőnek mondott mandragóra, Isten dönti el mindenkinek a sorsát. De a kis növény mégis nagy változásokat hozott magával, hiszen két törzs ősei is e történet nyomán születtek.

zsido.com