Vallás és tudomány

„Mielőtt idejöttem volna, a Chábádról mást képzeltem”

A Zsidó Tudományok Szabadegyeteme legújabb kurzusa „Klasszikus zsidó gondolkodók” témájával foglalkozik. A tapasztalt előadók a leghíresebb Biblia kommentár Rási, a Talmud, Kab­bala és Maimonidész írásaiba vezetik be a hallgatókat. A kurzus a tanulás mellett ösztöndíjat is biztosít.

 

Hétfőnként a Talmud Szánhedrin traktátusával foglalkozunk, majd a zsidó etika szempontjai alapján nézünk meg egy ak­tuális témát, végül Maimonidész filozó­fiájáról tanulhatunk. Szerdánként Rási bibliai kommentárjait tanulmányozzuk, majd a Kabbalába nyerhetünk betekin­tést. A kezdők a héber olvasás alapjait is megtanulhatják.

A Szabadegye­temről csak jót tudok mondani. Az előadások széles spektru­mon mozognak.

Segít, hogy mélyebben megismerjem a vallást, zsidó erkölcsöt és filozó­fiát. Lehetőséget nyújt az együtt gondolkodásra, és teret enged a kü­lönböző gondolatoknak. Számomra a Maimonidész előadás a legérdeke­sebb, különösen izgalmas volt a pró­fétákról szóló rész, valamint Isten mibenlétéről szóló előadás.

Jeges Anikó, Holokauszt túlélők gondozója, filozófia szakos hallgató

Az egész Szabadegyetem rendkívül érdekes, de ha választanom kell, szá­momra a Kabbala a legérdekesebb. Ha összehasonlítom a fizikai tanul­mányaimmal, valójában mindkettőugyanazt vizsgálja, csak más szem­pontból. Az elméleti fizika, amivel én foglalkozom, az is a világ keletkezé­sével foglalkozik. Néha megdöbbentő tud lenni a hasonlóság. Lehet, hogypont a vallási ismeretek segítenek egy fizikai kérdés megfejtésében. Ez a ta­nulmány ösztönöz, hogy minél széle­sebb legyen a látóköröm.

 Szatai Ildikó, elméleti fizika phd hallgató

A Szabadegyetemen nekem az volt az újdonság, ahogy érthetővé teszi az első olvasásra érthetetlennek és néhol értelmezhetetlennek tűnő szö­vegeket. Az a legjobb, amikor a diá­kok találgatják először a különböző értelmezéseket, és utána vesszük vé­gig a nagy bölcsek szavait a Talmud tanulás során. Nagyon izgalmasak a Kabbala órák is, mert egy teljesen új világot ismerhettem meg, egy sokkal mélyebb rétegét a zsidó vallásnak. Az etikán, amikor az első alkalommal a szerencsejátékról beszéltünk, nagyon izgalmas volt, ahogy a törvényt több­féle módon magyarázta a Talmud és a kommentárok.

Fazekas Orsolya, ORZSE diák

Számomra a zsidó etika a favorit, ahol mai dolgokat beszélünk meg vallási szempontból, pl. abortusz, fogamzás­gátlás, eutanázia. A másik kedvenc a Talmud, ahol a kérdéseimre is választ kaphatok. Mielőtt idejöttem volna, a Chábádról mást képzeltem, sokkal zártabbnak, kötöttebbnek gondoltam. De amit itt tapasztalok az az, hogy a rabbik teljesen nyitottak, akár a világi felfogásra is. Elfogadják mások véle­ményét, mások életmódját, miközben saját, határozott normáikat tanítják.

 Kopfler Dávid, MÜTF hallgató

Megjelent: Egység Magazin 17. évfolyam 61. szám – 2014. augusztus 4.

 

Megszakítás