Ugrani egy nagyot

 

Minden ünnepnek megvan a maga jelentősége és tanulsága: Jom Kipurkor a megtérés, Szukkotkor az öröm, Sávuotkor a tanulás, Hanukakor a fény és így tovább. Peszáchnak is sok-sok tanulsága van, amelyekről hosszú oldalakat lehetne írni. Van azonban egy, ami már az ünnep nevében is ben­ne van: Peszách. Ez annyit jelent, hogy „ugrás”. Arra emlékezünk ezzel, hogy az egyiptomi kivonu­lás előestéjén, az elsőszülöttekre lesújtó kéz átugrotta azokat a há­zakat, amelyekre fel volt festve az áldozati bárány vére. Ez tehát a megnevezés szószerinti értelme. Van azonban – miként mindennek – egy mélyebb jelentése is. Ez az az ünnep, amikor nekünk is „ug­ranunk” kell.

A szürke hétköznapokban egyik lépést a másik után tesszük meg jól kiszámítva, előre megtervezve. Általában nem fordul elő, hogy a földtől – mindennapi helyzetünktől elrugaszkodva – mindkét lábunk a levegőben legyen. A ma sikere­it a tegnap eredményeire építjük. így is van ez rendjén egész évben, Peszáchkor azonban el kell ru­gaszkodnunk. Egy pillanatra felül kell kerekednünk a körülhatárolt hétköznapokon, fel kell ismer­nünk, hogy sokkal többre vagyunk képesek, mint amit általában pro­dukálunk. El kell hagynunk saját korlátainkat, és ki kell vonulnunk személyes „Egyiptomunk”-ból.

A magyar zsidóság lángjá­nak életben tartásához és felerő­sítéséhez is egy nagy ugrásra van szükség. Ugranunk kell mind sa­ját életünkben, mind a közösségi élet terén. Ehhez közös munkára van szükség! Imakönyv kiadáshoz, rabbi és közösségi konferencia megszervezéshez, új zsinagóganyi­táshoz mindannyiunk közös mun­kájára szükség van!

Ezúton szeretnénk köszönetet mondani mindazoknak, akik ado­mányaikkal támogattak bennünket. Néhányan azok közül, akik nagyobb összeggel segítették munkánkat:

Friedman Viktor    120.000 Ft

Gaál Jenőné          100.000 Ft

dr. Kom József      100.000 Ft

 

Megjelent: Egység Magazin 17. évfolyam 61. szám – 2014. augusztus 4.