A fejetlen ember esete a meg nem téréssel, avagy a misztikus hagyomány, mely elárulja, hogy az élet vagy a halál könyvébe került-e bele a nagyünnepeken. Az 1661-ben Amszterdamban kiadott Zsidó szokások könyvének izgalmas illusztrációjának eredetéről az Izraeli Nemzeti Könyvtár honlapja közölt elemzést.

A jiddis nyelvű, szokásokat és hagyományokat fejtegető művet beszédes fametszetek díszítik Jicchák Ternau, XIV. századi ausztriai rabbi leírása alapján. Az egyik fametszeten szukkát építő férfi látható, egy másikon két férfi vizsgálja a szukkoti csokor növényeit. Egy harmadik képen a szukkotot közvetlenül követő szimchát Torá (a Tóra örömünnepe) egy hagyományát látjuk: azt a szokást ábrázolta a művész, hogy szimchát Torákor gyümölcsöket dobálnak a gyerekeknek – akik a kor szokásainak megfelelően kis felnőttekként jelennek meg. Ezek mind érdekes dokumentumok, a negyedik metszet azonban meglepetést is tartogat. Ezen az izgalmas ábrázoláson két ember áll egymással szemben, kezükben a szukkoti csokor néhány növényével. Az egyik emberen nincs semmi különös látnivaló, a másik azonban – fejetlen. Hogy miért? Erre a misztikus-kabalista hagyomány ad választ.

Szukkot ünnepének hetedik, egyben utolsó napja hosáná rábá ünnepe. Ez a nap alig másfél héttel van jom kipur, az ítélet napja után és az ember ezekben a napokban joggal gondolkozik el azon, hogy az Égi Ítélőszéken vajon az élet vagy a halál könyvébe került bele a neve… A zsidó hagyomány szerint jom kipurkor minden élőről ítélet születik. A kabalista tradíció hozzáteszi, hogy bár az ítéletre valóban jom kipurkor kerül sor, az aláírásra azonban csak hosáná rábá éjjelén és ez az eltolódás lehetővé teszi a számunkra, hogy megtudjuk, mi lesz a végső ítélet.

A XIII. századból, a Rámbántól (1194-1270) származó hagyomány megoldást kínál e kínzó rejtély megfejtésére. Eszerint hosáná rábá éjjelén ki kell lépni a holdfényre és megvizsgálni a földön kirajzolódó árnyékot. Ha az árnyék egész személyt mutat, akkor az illető megnyugodhat, mert a neve az élet könyvébe került bele. Ha azonban fejetlen árnyék mutatkozik, akkor jobb, ha az elkötelezett zsidó ember rendbe szedi a dolgait, mert az ítélet bizony kedvezőtlen a számára.

 

Megszakítás