Purim az igazi felszabadult öröm ideje. Ilyenkor minden kö­­zösségben hatalmas mulatsá­go­­kat szerveznek, melyeken jel­­mezbe öltözve ünnepelik a go­nosz Hámán pusztulását és a zsi­dók megmenekülését. Idén kü­lönlegesen nagy öröm, hogy vi­déki nagyvárosok is csatlakoz­tak a felhőtlen ünnepléshez, hi­szen a főváros mellett Miskolcon és Debrecenben is szerveztek ünnepi összejövetelt a lu­bavicsi rabbik.

Budapesten a Novotel szállóban indult a mulatság: nem sokkal a szombat kimenetele után már jelmezesek sokasága gyüle­ke­zett a patinás hotelben. Köves Slomó rabbi nyitotta meg az ünnepet, rögtön az egyik purimi mic­vával, Eszter könyvének felolvasásával kezdve az estet. A fel­olvasást látványos homokrajz-vetítéssel tették könnyebben követhetővé. Ezt követte a Mo­mentán társulat fergeteges elő­adása, majd további micvák gya­korlására, mint az ünnepi lakomára és ivásra is lehetősége nyílt az összegyűlteknek – akik eleget is tettek törvényi kötelezettségüknek. Ezzel párhuzamosan az Átid fiataloknak szervezett partiján 120-an ünnepelték Purimot. A Bét Menáchem Iskolában tartott, éjszakába nyúló ünnepségen egy meghívott humorista mellett a bátor jelentkezők stand up comedy versennyel szórakoztatták a résztvevőket.

Miskolcon a nemrég alakult Barhesz Egyesület a City hotel különtermében szervezett purimi ünnepséget, melyen a lu­bavicsi küldött fia, Fuchs Elisa Dá­vid olvasta fel a megilát. Debrecenben valódi marokkói hangula­tot varázsoltak az izraeli diákok és a helyi közösség számára szervezett ünnepségen a helyi sliáchok, Faigen rabbi és felesége. Mintha az Ezeregyéjszaka me­séi elevenedtek volna meg a pu­rimi ünneplők kedvéért!

Vasárnap a gyerekek és családjaik több lehetőségből is választhattak: az AlefKids délelőtti programja után a Bét Me­ná­chem Iskolában folytatódott dél­után a buli: különféle játékokkal, árnyjátékkal, bűvész show-val és az elmaradhatatlan ünnepi lakomával vártak mindenkit. Az intézménybe járó gye­rekeken kívül sok más érdeklődő is részt vett a családias hangulatú mulatságon.

A közösség rabbijai azokról sem feledkeztek meg, akik­nek ne­héz volna elmenni egy közösségi ünneplésre vagy zsinagó­gá­ba, hogy meghall­gas­sák Eszter köny­vét: az Olajág Ott­ho­nok­­ba Zálmánov rab­bi látogatott el test­vé­ré­vel, valamint Nógrádi Bálinttal és fiaival. A me­gilát a Pas­kál otthonban több­ször is felolvasták, hogy azok is meghallgathassák, akik ágyhoz kötött betegek.