Szeretne tenni valamit Izrael biz­tonságáért? Rakjon tfilint! – ezt üzeni a zsido.com-on megjelent fölhívás, mely­ből kiderül: „A tfi­lin micvája nem csak arra a személyre hat, aki feltekeri. Nem csak annak fontos, aki – szom­bat és ünnepnapok kivételével – minden nap felteszi. A tfi­lin mindannyiunk számára fontos, és aki csak felteszi, leg­alább életében egyszer, védel­met biztosít az egész zsidó nép­nek. A tfilin micvájának betartása nem csupán személyes ügy, hanem az egész zsidó közösséget érintő cselekedet. Amellett, hogy a tfilin viselésével szoros kapcsolatot alakítunk ki az Örökkévalóval, egyben őseinkkel is összekapcsolódunk, hiszen évezredek óta ők is e micvával kezdték a napot, illetve reményt ad arra, hogy a leszármazottaink is betartják majd e fontos előírást. A tfilin így egyszerre köt össze a Teremtővel, a múlttal, a jövővel és Izrael egész népével.

Ezért indította útjára az áldott emlékű lubavicsi Rebbe 1967-ben, a hatnapos háború idején a tfilinkampányt. Csatlakozzon Ön is, segítse, erősítse, támogassa a zsidó népet!”

A Tóra jelnek hívja a tfilint Izrael és az Örökkévaló között. Még két dolgot nevez jelnek a Tóra: az egyik a brit milá, a körülmetélés, a másik pedig a szombat. A zsidó törvények szerint ahhoz, hogy egy bíróság elfogadjon egy tanúságtételt, mindig két tanúra van szükség. Egy zsidó férfi mellett éppen ezért mindig két jel kell tanúskodjon arról, hogy a Tórához hűen él. A brit milá, a szövetség jele mindig vele van. E mellé veszik fel hétköznap a tfilint, a hetedik napon pedig maga a szombat szentsége a második jel. A szombat itt a bibliai ünnepeket is jelenti. Ebből következik, hogy a tfilint csak hétköznap viselik, szombaton és ünnepeken nem, hiszen akkor egy másik jel tanúskodik a zsidók mellett.

A karra és fejre kötött imaszíj, a tfilin felkötése egy több szempontból is nagyon különleges micva. A tfilin jól látható, megfogható tárgy, ami szellemi összeköttetést jelent a zsidó nép és az Örökkévaló között. A karra kötött imaszíj a testi erőnket szimbolizálja, a fejre kötött pedig a szellemi erőnket.

A Talmud (Bráchot 6a.) szerint erre a messziről is jól látható, fejre való tfilinre utal a tórai mondat: „És látják a föld minden népei, hogy az Örökkévaló nevével neveztetsz és félnek majd tőled.” (5Mózes 28:10.)

Csatlakozzon Ön is Izrael „védelmi vonalához”! Ha van tfilinje, tegye föl, ha pedig nincs, keresse rabbijainkat, akik segítenek megtanulni e fontos micvát és tudnak egy tfilint is kölcsönözni a feladathoz!

Megszakítás