Az Örökkévaló és a zsidók között a Tóra 613 parancsolata jelenti a köteléket. Ezek közül a tfilin viselését előíró két micva fizikailag is látható-érezhető összeköttetést jelent a Teremtő és teremtménye között. A fejen és a karon, a szív felé fordulva elhelyezett imaszíjak az ember szellemi, érzelmi és fizikai valóját kötik össze az Örökkévalóval, s egyben az Isten és Izrael népe között fennálló szövetséget hirdetik.

 

Tfilinrakás a gyakorlatban

A Tóra négy alkalommal említi ezt a micvát:

 

  1. És legyen neked jelül, kezeden és emlékül szemeid között, hogy legyen az Örökkévaló tana a te szádban, mert erős kézzel vezetett ki téged az Örökkévaló Egyiptomból.” (2Mózes 13:9.)

 

  1. Azért legyen jelül kezeden és homlokkötőül szemeid között, mert erős kézzel vezetett ki bennünket az Örökkévaló Egyiptomból. (2Mózes 13:16.)

 

  1. Kösd azokat jelül kezedre és legyenek homlokkötőül szemeid között. (5Mózes 6:8.)

 

  1. Vegyétek azért eme szavaimat szívetekre és lelketekre, és kössétek azokat jelül kezetekre és legyenek homlokkötőül szemeitek között. (5Mózes 11:18.)

Amint látjuk, a Tóra igen szűkszavú e parancsolattal kapcsolatban, melynek részleteit a szóbeli tanban, a Misnában és a Talmudban, illetve a törvényeket magyarázó bölcseink írásaiban találjuk meg.

A hétköznapi, reggeli ima alkalmával a zsidó férfiak két imaszíjat viselnek: az egyik a fejen hordott tfilin sel ros, a másik a gyengébbik karra tekert tfilin sel jád. Mindkét tfilin egy kocka alakú tokból (héberül bájitból, azaz házból) és egy szíjból áll, melyeket kézi munkával, kóser állat bőréből állítanak elő, majd feketére festenek. A fejre való tfilin két oldalából egy-egy sin betű domborodik ki, melyek közül a bal oldalon lévő a szokásos alakú, a jobb oldalon lévő azonban négy szárral rendelkezik. A tok bőrtekercseket rejt, melyekre a szofér (tóramásoló) ír fel négy részletet a Tórából. A fejre való tfilinben a négy szakaszt négy kis tekercsre írják, melyeket külön rekeszekbe helyeznek. A kézre való tfilinben egy te­kercs­re kerül mindegyik szövegrész. A tokokat állati ín­ból készített cérnával varrják össze. A tfilin elkészítése és a tekercsek megírása nagy szakértelmet és sok munkát igényel, ezért a tfilinek ára igen magas.

A tfilin időhöz kötött micva, így csak a férfiakra vonatkozik, akik 13 éves koruktól, a bár micvától kötelesek e parancsolat betartására. Bizonyos – elsősorban keleti – közösségekben már 9-10 éves kortól tfilinben imádkoznak a gyerekek, de van, ahol csak a bár micva napján kapják meg a tfilinjüket. Az általános elterjedt szokás szerint azonban 1-3 hónappal a 13. születésnapjuk előtt kezdik viselni az imaszíjakat, hogy a bár micva idejére már kellően gyakorlottak legyenek.

 

Hova kerül a tfilin?

A tfilin házainak szigorúan meghatározott helye van. A fejre való tfilin dobozát a hajvonal fölé, középre kell helyezni, az ezzel szemben lévő csomót pedig a tarkó és a koponya találkozásához. A kézre való tfilin háza a bicepsz alsó részére kerül, kissé befelé fordulva. A tfilin sel jád szíját hétszer az alkarra tekerjük, majd a középső ujj köré tekerjük háromszor. Ez utóbbi szokás a zsidó nép és az Örökkévaló közötti jegyességre utal.

Ügyelni kell rá, hogy a tfilin sel ros semmiképpen se kerüljön a hajvonal alá, a homlokra. Bölcseink nemcsak a micva helytelen gyakorlatát látták ebben, hanem a Tóra eretnek magyarázatának követését is, mert a szóbeli tant el nem ismerő különböző szekták szó szerint értelmezték a Tóra mondatait és a homlokuk közepére, illetve a kézfejükre kötötték a tfilint. Az egyik legismertebb tör­vénymagyarázatban, a Misna Brurában ez áll: „Aki a hom­lokára köti [a fejrevaló tfilint], az az eretnekek szokását követi, és nem teljesítette a micvát. Minden lelkiismeretes ember kötelessége, hogy figyelmeztesse felebarátját, aki elköveti ezt a hibát. Aki nem a megfelelő helyre teszi a tfilinjét, az olyan, mintha a zsebébe tette volna, így az áldást is hiába mondta el [ami további vétek]”.

 

Miért rakjunk tfilint?

A Talmud bölcsei kihangsúlyozták e parancsolat kü­lön­legességét és nagy jutalmat ígértek annak, aki lelkiismeretesen betartja (Mönáchot 43., ROS Hilchot Tfilin): „Ábáje mondta: Garantálom, hogy nem lesz része a Gehinomban. Ráv Pápá mondta: Garantálom, hogy minden bűne megbocsáttatik. Rés Lákis pedig azt mondta: Aki tfilint tesz, annak hosszú élete lesz”.

A Tóra parancsolatait összegfoglaló Széfer Háchinuch így ír a tfilinről (421. micva): „Minden ember ragaszkodjon e micvához és szoktassa magát hozzá, mert rendkívül fontos; megvéd a bűntől és erős létra, melyen az Örökkévaló szolgálatába emelkedhetünk”. A könyv megemlékezik e parancsolatról a 99. micva leírásánál is, mely a Szentélyben szolgáló kohénok (papok) öltözékét magyarázza: „Ahogy a kohénok számára előírás, hogy a papi ruhát viseljék a szentélybeli szolgálat közben, mely folytonosan emlékezteti őket arra, hogy ki előtt állnak, úgy a mi kötelességünk tfilint kötni a testünkre, hogy ezáltal a megfelelő gondolatokra összpontosíthassunk”.

Maimonidész így foglalta össze e micva jelentőségét: „A tfilin szentsége igen nagy. Amikor az ember fején és karján tfilint visel, akkor szerény, istenfélő és nem vonzzák a könnyelmű dolgok és az üres fecsegés. Olyankor nem járnak a fejében rossz gondolatok, hanem az igaz és helyes dolgok felé irányítja szívét. (A tfilin törvényei 4:25.)

A középkorban élt, neves sevillai bölcs, Dávid Abudráhám rabbi egyenesen a lelki egészség feltételeként határozta meg a tfilint (és a zsidó otthonok ajtófélfáit díszítő mezuzát): „Ahogy az ember nem felejt el enni, mert ha nem eszik, meghal, úgy az Örökkévaló olyan cselekedeteket írt elő a számunkra, melyek által nem feledkezünk meg a micvákról, melyek a lelket táplálják és éltetik. Ezért írta elő az Örökkévaló számunkra a tfilin és a mezuza micváját, hogy mindig emlékezzünk parancsolataira és sohase feledjük el azokat”.

Bölcseink szerint ezért az is igen fontos, hogy az ember a tfilin viselése közben tudatában legyen a mic­va jelentésének és fontosságának. Nem elég gépiesen teljesíteni az előírt rítusokat, hanem gondolatainkat is a parancsolatra kell irányítanunk. Ellenkező esetben a rabbik igen szigorúan fogalmaznak: „Ha valaki anélkül veszi fel tfilinjét, hogy annak értelmére koncentrálna, az valójában nem teljesítette a micvát és olyan, mint egy tudatlan majom” (Áruch Hásulchán 25:8.). A négyszáz évvel ezelőtt, Bécsben született Menáchem Mendel Auerbach rabbi, a következő írta erről Áteret Zekénim című kommentárjában (25:62.): „Ha valaki nem tudja [a tfilin micvájának értelmét], az olyan, mintha köveket helyezne a fejére és a karjára, Isten ments”. Ávráhám Ázuláj rabbi, az ötszáz éve élt neves hevroni kabalista pedig úgy vélte, hogy „A tudatlan emberen olyan [a tfilin], mint az ökrön a járom”.

 

Közösségi cselekedet

A Talmud (Bráchot 6a.) megemlíti azt is, hogy a tfilin, mint az Isten és a zsidók közötti szövetség jelképe, különleges védelmet nyújt Izrael népének: „És látják a föld minden népei, hogy az Örökkévaló nevével neveztetsz és félnek majd tőled (5Mózes 28:10.) – ez a fejre való tfilin [melyet láthatóan viselünk]”. Ugyanezen a talmudi oldalon a bölcsek azt tanítják, hogy – szimbolikus értelemben – maga az Örökkévaló is tfilint tesz. „Mi van Isten tfillinjébe írva? Ráv Chijá bár Ávin mondta: ‚Ki olyan mint Izrael, egyetlen nép a Földön?’ (1Krónikák 17:21.)”.

Mindezekből az is következik, hogy a tfilin micvájának betartása nem csupán személyes ügy, hanem az egész zsidó közösséget érintő cselekedet. Amellett, hogy a tfilin viselésével szoros kapcsolatot alakítunk ki az Örökkévalóval, egyben őseinkkel is összekapcsolódunk, hiszen évezredek óta ők is e micvával kezdték a napot, illetve reményt ad arra, hogy a leszármazottaink is betartják majd e fontos előírást. A tfilin így egyszerre köt össze a Teremtővel, a múlttal, a jövővel és Izrael egész népével.

 

Wrapp

A Rebbe számos alkalommal tette le voksát a technikai vívmányok használata mellett, mivel hitt abban, hogy ezek az eszközök új utakat jelentenek ahhoz, hogy minél több zsidót elérjenek és a parancsolatok betartására ösztönözzenek. A Rebbe 1967-ben, éppen a hatnapos háború előtt hirdette meg tfilinkampányát, mely azóta is a Chábád mozgalom egyik legismertebb és legsikeresebb projektje. Széttöredezett világunkban a tfilin összeköti és egybekapcsolja a zsidókat a Teremtővel, egymással és önmagukkal.

A technikai vívmányok felhasználásának és a tfilinkampány kiterjesztésének szellemében született meg a tefillinwrapp telefonos alkalmazás, mely azokat segíti, akik szeretnének ugyan tfilint rakni, ám segítségre van hozzá szükségük. A magas színvonalú technológia kényelmes és a felhasználó napirendjéhez alkalmazkodó segítséget nyújthat bárhol és bármikor. A WRAPP a legmodernebb technikát köti össze a legősibb zsidó értékkel, az áhávát Jiszráellel, a zsidók egymás iránti szeretetével, így hatékony segédeszközként szolgál a Rebbe vágyának megvalósítására, hogy minden, 13 évesnél idősebb zsidó fiú/férfi feltehesse minden nap a tfilint.

Az applikáció segítségével azok, akik tfilint szeretnének tenni, de nincs a birtokukban, és azok, akiknek van tfilinjük és szívesen segítenek is, egymásra találhatnak bárhol a világban. A felhasználók szolgáltató és kérvényező módban is feliratkozhatnak a programra, így találhatnak egymásra. Otthon, munkahelyen, bevásárlóközpontban, repülőtéren – a tfilin csak néhány kattintásra van az érdeklődőktől.

 

Naftali Deutsch írása

Megjelent: Egység Magazin 29. évfolyam 119. szám – 2019. június 3.

 

Megszakítás