EGYSÉG 18. SZÁM – 1994. szeptember, Tisri 5755

MINDEN ZSIDÓ REBBÉJE
A Rebbe

NYILATKOZATOK A REBBE HALÁLÁRÓL

CHÁSZID FILOZÓFIA: A TÁNJÁ MAGYARUL

EGYSÉGBEN AZ ERŐ
KÉRDÉS – FELELET

ILYET BUDAPEST MÉG NEM LÁTOTT…

Megjelent: Egység Magazin 4. évfolyam 18. szám – 2014. július 29.