TALMUDI FOGALMAK

Mláchá seéná crichá lögufá – Önmagában szükségtelen munka, azaz olyan, a szombati munkavégzés tilalma alá eső tevékenység, melynek célja más, mint a Szentélyben végzett ugyanilyen munka. Így például egy tűz eloltása mláchá seéná crichá lögufá-nak tekintendő, ha az a cél, hogy takarékoskodjanak a tüzelőanyaggal, s nem az, hogy parazsat hozzanak létre (mivel a Szentélyben ez utóbbi volt az „eloltás” célja). Más vélemények szerint a mláchá seéná crichá lögufá „negatív” céllal végzett munkát jelent – az előző példánál maradva, a tűz eloltása azzal a céllal, hogy elkerüljék a tüzelőanyag pazarlását, semmint valami új dolog létrehozása (ez esetben a parázs). A tannaiták és a későbbi halachikus törvénymagyarázók szemében vitás volt, hogy vajon a mláchá seéná crichá lögufá-t a tórai törvények, vagy csupán a rabbinikus rendelkezések tiltják.

Megjelent: Gut Sábesz 2. évfolyam 38. szám – 2014. augusztus 18.