TALMUDI FOGALMAK

Milchemet micvá – Szükségszerű, kötelező háború (szó szerint: „háború [ami] micvá”), azaz olyan háború, amit a zsidó népnek meg kell vívnia. A milchemet micvá elindítható a Szánhedrin előzetes engedélye nélkül is, és minden zsidó köteles részt venni az ilyen háborúban, még azok is, akiket a Tóra felment a háborúskodás alól (5Mózes 20:5–8.). A milchemet micvá kategóriába a következők tartoznak: (1) az Ámálék elleni háború, (2) az Izrael földjéért vívott háború a kánaániták ellen, és (3) az önvédelmi harc. Lásd még Milchemet rösut. Számos törvénymagyarázó a harmadik kategóriát magasabb rendűnek tartja mint az első kettőt, és Milchemet chová-nak, „kötelező háborúnak” nevezi.

Megjelent: Gut Sábesz 2. évfolyam 39. szám – 2014. augusztus 18.