TALMUDI FOGALMAK
 
Diná dögárméj

Diná dömálchutá diná

Diná dögárméj – Szó szerint: a közvetett kártevés esete. Olyan cselekedet, amely csak minimális közvetlen kárt okoz, közvetett úton azonban számottevőt. Például ha valaki tönkreteszi valakinek a kötelezvényét. Tárgyi értelemben ugyan csak egy darab papírról van szó, az eredmény azonban végső soron az, hogy a kötelezvény birtoklója nem tud behajtani valamilyen adósságot. Noha az ilyen ügy vita tárgya a Bölcsek között, a háláchá általában kötelezi a károkozót a másik ember által elszenvedett veszteség teljes megtérítésére.

Diná dömálchutá diná – Az állam (szó szerint: a királyság) törvénye – a törvény. Háláchikus elv, miszerint a zsidóknak be kell tartaniuk annak az országnak a törvényeit, amelyben élnek. Az állam törvényeit és rendeleteit a zsidó törvény is érvényesnek tekinti. Ez a kötelezettség kizárólag a polgári törvényekre (adók, stb.), és nem vallási, hitéleti törvényekre vonatkozik.

Megjelent: Gut Sábesz 1. évfolyam 22. szám – 2014. július 28.

 

Megszakítás