Egy 1906-ben épített, fából készült zsinagóga került vissza a zsidó közösséghez Tomszkban. A zsinagóga eredetileg a kantonistáknak, azaz a gyerekként több évtizedre a cári hadseregbe besorozott zsidó katonáknak épült, ezért hívják Katona Zsinagógának is.

A tomszki hitközség a múlt héten vehette ismét birtokába a kétemeletes épületet, mely a világon fennmaradt, kevés számú fazsinagóga egyike. A ceremónián az orosz főrabbi, Berel Lazar is részt vett.

A zsinagógát leszerelt katonák emelték. Voltak közülük olyanok, akiket már nyolc éves korukban elszakítottak családjuktól. 1824 és 1856 között a zsidó közösségnek minden 1000 fő után 10 gyereket kellett a hadseregbe küldeni, akik 18 éves korukig katonai képzésben részesültek, majd megkezdték húsz éves szolgálatukat. Sokan már a kemény kiképzést sem élték túl.

A 75 ezer zsidó kantonista mellett a cári hadseregben további 300 ezer nem zsidó kantonista is szolgált. Míg őket csak 17-18 évesen, a zsidókat már 12 éves korukban besorozták. A szegény sorban élő nem zsidó családok szívesen küldték gyermekeiket kantonistának, mert a hadsereg gondoskodott az élelmezésükről és nevelésükről is. A zsidók számára azonban szörnyű csapás volt a kantonista sorozás, mert a gyerekeket kiszakították közösségükből és mindent elkövettek, hogy ne gyakorolhassák őseik hagyományait. A zsidó katonák ezen felül gyakran kegyetlen bánásmódban részesültek, különösen, ha megtagadták a kikeresztelkedést.

Díszesen faragott részlet

A zsidó gyerekek korai sorozásának is az volt az oka, hogy megpróbálták őket kereszténnyé nevelni és elfeledtetni velük gyökereiket. Ez gyakran sikerült, de sokan minden nehézség ellenére kitartottak őseik hite mellett, és nem adták fel vallásukat és identitásukat. Ilyen veteránok építették a tomszki zsinagógát is.

Egy régi felvételen

A szovjet hatóság 1930-ban elkobozta az épületet, és kormányzati célra használta, majd lakásokat alakítottak ki benne. A város végül 2013-ben egyezett bele, hogy visszaadja az  ezer főt számláló helyi zsidó közösségnek. A zsinagógából cserelakásokba költöztették a lakókat, majd az épületet lezárták, mivel igen nagy mértékben leromlott az állaga. “Őszintén szólva rendkívül nagy feladat lesz a zsinagóga felújítása és használhatóvá tétele, de elsődleges kötelességünknek tekintjük, hogy ezt véghezvigyük, és megőrizzük a kantonisták örökségét.” – mondta Levi Kaminetsky rabbi, Tomszk főrabbija és a Chábád-mozgalom küldötte. A hitközség most fejezi be egy, a város egyetlen működő zsinagógája mellett elhelyezkedő közösségi központ építését. Az építkezés lezárultával indulhatnak el a Katona Zsinagóga felújítási munkálatai.

zsido.com

Forrás: Arutz7