A zsidó naptár szerint ma a hold megújulásával, új hónap kezdődik: svát. Bár ebben a hónapban nincsenek nagy ünnepek, svát hónap 15. napja a zsidó jog szempontjából kiemelkedő jelentőségű nap.

  1. A Tóra szerint ez a 11. hónap

Bár a Tóra nem nevezi néven a hónapokat, tudjuk, hogy a Tóra szerinti első hónap a tavasz hónapja, niszán, peszách ünnepének hónapja. Onnan számítva svát a 11., azaz az utolsó előtti hónap.

  1. Nekem ez akkád!

A név, „svát”, először Zechárjá (Zakariás) könyvében jelenik meg, feltehetően az ősi akkád nyelvből származó jövevényszó. Az „ütés”, „csapás” szóval rokonságban álló kifejezés a végéhez közeledő tél erőteljes esőire utal. Az eső – a zsidó hagyomány szerint – áldás.

  1. A Vízöntő korszaka

Svát hónap csillagjegye a vízöntő. Ez a tény is az esős évszakhoz kapcsolja a hónapot, utalva a bibliai mondatra: „Víz ömlik majd kútjaidból”.

  1. A fák újéve

Svát hónapot leginkább tu bisvát ünnepéről ismerhetjük. Ez a fák újéve, melyet a hónap 15. napján ünneplünk (bár van olyan vélemény is a Misnában, mely szerint a hónap első napján kellene). Ehhez a naphoz viszonyítva számoljuk a fák életkorát, ami Izraelben fontos ahhoz, hogy tudjuk: fogyasztható-e már a fa gyümölcse?

  1. A király beszéde

Svát volt az a hónap, melyben Mose Rábénu, Mózes mesterünk, felkészült a világból való távozására (erre a következő hónapban került sor). Ekkor – ahogyan arról a Dvárim, Mózes 5. könyve tudósít, megdorgálta a zsidókat. Szavait és kritikáját szándékosan az utolsó időszakra tartogatta, a zsidó nép iránti tiszteletből.

  1. Hetven nyelven

A Midrás elmeséli, hogy Mose (Mózes) az egész svát hónapot azzal töltötte, hogy a Tórát lefordította hetven nyelvre. Fontos lecke ez a számunkra: minden zsidó kapcsolatban áll a Tórával, még azok is, akik esetleg nem ismerik a Tóra eredeti nyelvét, a hébert.

  1. A chábád hászidizmus történetének két fontos dátuma

Két kiemelkedő jelentőségű esemény történt a Rebbe életében: a hónap 10. napján hunyt el apósa, Joszef Jicchák Schneerson rabbi, a hatodik lubavicsi rebbe 1950-ben, és egy évvel később ugyanezen a napon vette át a Rebbe a mozgalom vezetését.

Évekkel később, 1988-ban, svát hó 22-én halt meg a Rebbe felesége, Chájá Muska Schneerson rebecen.

  1. Rejtett üzenet

A héber nyelvben előszeretettel alkalmaznak akrosztikonokat. Svát hónap nevében a „senismá beszorot tovot” – „hogy jó híreket halljunk” mondat bújik meg, melyet Izraelben gyakran hallhatunk őszinte jókívánságként.