Szukkot félünnepe számos izgalmas és vidám programot kínált Budapest szerte. Gyerekektől az idősekig mindenkit vártak a sátrak és az ünnepi mulatságok. 

Szukkot a Bét Menáchemben

A gyerekek nagy lelkesedéssel készültek szukkot ünnepére. Izgatottan figyelték, hogy készül az udvaron a hatalmas sátor, és boldogok, hogy ott étkezhetnek ők is, mint a felnőttek! Korosztályuknak megfele-lően sokat tanultak az ünnepről, és már ké-szülnek a szimchát torái zászlók, amikkel táncolhatnak a zsinagógákban a Tóra örömünnepén.
Nem csak a gyerekek ünnepeltek a Bét Menáchem Gyermekoktatási Központ ud-varán álló sátorban. Az ünnep első két napján zsúfolásig megtelt a szukka a Keren Or zsinagóga közösségének tagjaival. Va-sárnap este pedig az izraeli és magyar diá-kok tartottak benne Szimchát bét hasoéva ünnepséget.

Sátoros mókával indult az év az Alef kidsben

Három helyszínen, több, mint tízféle kü-lönböző játékkal és finomságokkal várta a gyerekeket az Alef kids idei első nagysza-bású programja, a szukkoti karnevál. A szabadban ugrálóvár és dodzsem, a szuk-kában ünnepi finomságok és a tavalyi év fotóiból összeállított vetítés, a zsinagóga épületében pedig szukkottal kapcsolatos játékok közül válogathattak a gyerekek.
A várva-várt tombola előtt lenyűgöző tűzzsonglőr bemutató szórakoztatta a közel kétszáz főnyi nézőközönséget. A remek vasárnapi mulatságban ismét komoly sze-repet vállaltak a Bár micva klub tagjai, akik már gyakorlottan irányították a játékokat és foglalkozásokat.
Vasárnaptól pedig indul az idei tanév az AlefKidsben! A Lajos utcai zsinagógá-ban (Lajos utca 163.) délelőtt 10-12 óráig várnak minden gyereket 3-14 éves korig.  Kézműves foglalkozás, héber tanulás, is-merkedés a hetiszakasszal és az ün-nepekkel – mindezt játékos, kötetlen formában! Hozza el gyermekeit, vagy unokáit, hogy részesei legyenek egy valódi zsidó élménynek!

Mobilsátor és gyerekműsor

Különleges ünnepi műsorral és egy utánfu-tóra épített mobil szukkával örvendeztették meg a Bet Menáchem iskola tanulói a Paskál idősek otthonának lakóit. Faith Aser, a program szervezője bemutatta az ünnepi csokrot, és beszélt az ünnep jelen-tőségéről. Az otthon zsidó lakói eleget te-hettek a luláv bencsolás (ünnepi csokorra mondott áldás) és a szukkában elköltött ét-kezés micvájának is.