Az elmúlt napokban, éppen a jeruzsálemi szentélyek pusztulásának gyásznapját jelentő tisá beáv előtti héten, rókákat láttak a Siratófal közelében. Valóra válik a bibliai prófécia.

A tisá beáv estéjén felolvasott Échá (Siralmak) könyvében olvasunk a Szentély pusztulását követő időszakról: „Ezért lett sínylővé a szívünk, ezek miatt sötétültek el szemeink: Cion hegyéért, hogy elpusztult, rókák kószálnak rajta.” (Échá 5:18) Bölcseink úgy magyarázzák a Talmudban (Mákot 24b), hogy ha beteljesült a pusztulásról szóló prófécia, akkor Zechárjá (Zakariás) prófétának a Szentély jövőbeni felépítéséről szóló jövendölése is valóra válik majd.

Smuel Rabinowitz, a Siratófal rabbija így nyilatkozott a hír hallatán: „Lehetetlen könnyek nélkül hallgatni a prófécia beteljesedéséről szóló híreket, hogy rókák kószálnak a Templom-hegyen.”

Az eset azonban nem először fordul elő. Ahogyan a fent idézett talmudi helyen, a Mákot traktátus utolsó lapján olvassuk – az eset a polgári időszámítás szerinti második század első felében történt -, rábán Gámliel, rabbi Elázár ben Ázárjá és rabbi Akiva felmentek Jeruzsálembe. Amikor elérték a Hár Hácofimot (Scopus-hegy, melyről látszik a Templom-hegy), a gyász és a szomorúság jeléül megszaggatták ruháikat. Amint tovább mentek, és elérték a Morija-hegyet, vagyis a Szentély helyszínét, hirtelen egy rókát pillantottak meg. Az állat éppen onnan bújt elő, ahol egykor a Szentély legszentebb része, a Szentek szentje helyezkedett el.

Míg két társa keserű könnyeket hullatott a romba döntött Szentély miatt, rabbi Akiva nevetni kezdett. Azt kérdezték tőle: „Miért nevetsz?” Ő pedig azt kérdezte: „Miért sírtok?”  Így feleltek rabbi Akivának: „Ez a hely annyira szent, hogy az van írva róla [a Tórában, M.IV. 1:51]: ‘az idegen, aki megközelíti, meghal’, most pedig rókák mászkálnak rajta, hát hogyne sírnánk?”

Rabbi Akiva azonban így felelt nekik: „Éppen ezért nevetek. Az van írva [Jesája 8:2]: ‘Hadd veszek magamnak megbízható tanúkat: Úríját a papot és Zecharjáhút, Jeverechjáhú fiát.’ Mi a kapcsolat Urijá és Zechárjá között? Urijá az első, Zechárjá a második Szentély idejében élt. Az utóbbi jövendölése azonban az előbbi próféciájától függ.

Urijáról az van írva [Micha 3:12]: ‘Azért timiattatok Cion mezővé fog fölszántatni és Jeruzsálem romhalmazzá lészen, és a Háznak hegye erdős magaslatokká.’ Zechárjánál pedig ezt olvassuk [8:4]: ‘ Így szól az Örökkévaló, a seregek ura: Még fognak ülni öreg férfiak és öreg nők Jeruzsálemnek terein, ki-ki támasztó botjával a kezében, napjaik sokasága miatt.’

„Amíg Urijá próféciája nem vált valóra, attól tartottam, hogy Zechárjá jövendölése sem teljesedik be. Most azonban, hogy Urijá próféciája valósággá vált, bizonyos, hogy Zechárjáé is beteljesedik.” Azt felelte erre Rábán Gámliel és rabbi Elázár ben Ázárjá: „Akiva, megvigasztaltál minket. Akiva, megvigasztaltál minket.”

zsido.com

Forrás: JPost és chabad.org