A rebbe fogadta a rabbit

 Az utóbbi időben nagy feltűnést keltett a zsidó világban, hogy a New Yorkban élő, 90 esztendős lubavicsi rebbe, Menachem Mendel Schneerson, a chászid világ elismert feje, másfél órás audiencián fogadta dr. Mose Rosen romániai főrabbit. A meglepetés annál nagyobb volt, mert a lubavicsi rebbe az elmúltt években úgyszólván senkit sem fogad.

Revista, a romániai zsidó hitközségek lapja, így számolt be a találkozóról:

1991. november 17-én a lubavicsi rebbe, Menachem Mendel Schneerson fogadta dr. Moses Rosen romániai főrabbit.

 A lubavicsi rebbe a világon mindenütt működő közösségek, gyülekezetek, zsinagógák, zsidó kulturális intézmények, jesivák és szociális segélyszolgálatok ezreinek szellemi vezetője, mindenekelőtt azonban a chábád chászidizmus feje, egyenes leszármazottja a ljadi rabbi Snéur Zálmánnak, aki a zsidóságnak ezt a világmozgalmát alapította.

A zsidó hívők százezreinek nagy tudású, tiszteletre méltó tanítója, rabbi Menachem Mendel Schneerson még ma, kilencvenéves korában is nagy bölcsességgel vezeti a chábád mozgalmat, amelyhez fiatalok tízezrei tartoznak, jeles értelmiségiek, akik szívvel-lélekkel a zsidó népet, a Tórát és Izrael országát szolgálják.

 A chábád mozgalom valóságos csodákat művelt Izraelben és a diaszpóra zsidósága körében: tevékenységének köszönhető a zsidó újjászületés, a Tórához és a zsidó élethez való visszatérés. Ezer meg ezer, évezredes kultúránkban jártas tudóst nevelt a zsidó nép számára.

A rebbe annak idején a párizsi Sorbonne-on szerzett hajómérnöki diplomát. Éjjel-nappal az ősi tanban búvárkodik, ugyanakkor aktívan részt vesz a Szentföld és a diaszpóra zsidó vallási, társadalmi és kulturális életében.

 Rosen főrabbi 1961 novemberében látogatott először az USA-ba. Az elmúlt harminc év folyamán tiszteletteljes, kölcsönös megbecsülésen alapuló kapcsolat alakult ki közte és a zsidóság nagy vallási vezetője között. Így került sor arra, hogy a Rebbe – aki senkit nem fogad – több mint másfél órás beszélgetést folytasson vele.

A főrabbi beszámolt a jelenkori zsidóság kiemelkedő vezetőjének a Romániában megmaradt zsidók mai helyzetéről. Szokásához híven – mint a Rebbe tisztelője és elkötelezett híve – tanácsot és útmutatást kért, amire nagy szüksége van munkájához és a különböző nehézségek legyőzéséhez, amelyekkel közösségeink védelmében és érdekeik érvényesítése során kell megküzdenie.

 A rebbe, aki csaknem harminc éve rendszeres olvasója lapunknak – amire büszkék vagyunk – ismét bizonyította, mennyire alaposan ismeri a romániai zsidóság helyzetét. Kérdéseire a főrabbi részletesen ismertette a mai helyzetet, ő pedig kijelentette, hogy elégedett a főrabbi munkájával, egyetért az általa megállapított “diagnózissal” és a problémák megoldásában követett “terápiájával” is.

Ezek után megismételte, hogy határozott kívánsága, amit első ízben harminc évvel ezelőtt, tíz éve pedig újból előadott a főrabbinak: azt szeretné, hogy ne hagyja el híveit. A rebbe áldását adta Románia főrabbijára.

 A főrabbi Istenbe vetett teljes hitével, a Rebbe áldásával felvértezve folytatja nehéz és nagyszerű küldetését.

“Cádik jeszod olám”: “A világ a cádikon nyugszik.”

 Revista. Bukarest, 1991. november

Megjelent: Egység Magazin 2. évfolyam 8. szám – 2014. július 28.