Softim

Hány feleség sok?

Csak ne szerezzen magának sok lovat és ne vigye vissza a népet Egyiptomba, hogy sok lovat szerezzen; mert az Örökkévaló azt mondta nektek: ne térjetek többé vissza ezen az úton. (5Mózes 17:16.)

…ne szerezzen magának sok lovat… csak amennyi a hintójához szükséges, hogy ne térítse vissza a népet Egyiptomba mert onnan jönnek a lovak, ahogy Salamonnál írva van: „Egyiptomból hozatott fel, egy szekér hatszáz ezüstbe, egy ló pedig százötvenbe került” (1Királyok 10:29.).

Ne legyen sok felesége, hogy szíve el ne hajoljon, nagyon sok ezüstöt és aranyat ne gyűjtsön.
És ne legyen sok felesége, hogy a szíve el ne térjen; és ne szerezzen magának nagyon sok ezüstöt és aranyat. (5Mózes 17:17.)

És ne legyen sok felesége… csak [maximum] tizennyolc, mert úgy találjuk, hogy Dávidnak hat felesége volt (lásd: 2Sámuel 3:2–5.), és erre írva van: „…ha kevés ez, hozzátennék még ennyit és még ennyit” (2Sámuel 12:8.) [vagyis még kétszer annyit amennyi van, azaz még kétszer hatot, ami összesen tizennyolc].
…és ne szerezzen magának nagyon sok ezüstöt és aranyat. csak annyit, amennyi a katonákra [illetve az államapparátus működéséhez] kell.

Ne emelkedjék szíve testvérei fölé és ne térjen el a parancsolattól se jobbra se balra; hogy hosszú ideig uralkodhasson ő és fiai Izrael közepette. (5Mózes 17:20.)

…ne térjen el a parancsolattól… még egy próféta által adott könnyű parancsolattól sem …hogy hosszú ideig uralkodhasson… Ebből az ellentétjét is kihallhatod, [vagyis, hogyha eltér a parancsolattól, akkor nem lesz hosszú]. Így találjuk Saulnál is, mikor Sámuel így szólt hozzá: „hét napig várj, míg eljövök hozzád és tudatom veled, mit cselekedjél… hogy égőáldozatokat mutass be” (1Sámuel 10:8.) és írva van: „…várakozott hét napig” (uo. 13:8.), de nem vigyázott az ígéretére, és nem várt egész nap az áldozat bemutatásával Sámuel megérkeztéig, aki ezért azt mondta neki: „Balgának bizonyultál, nem tartottad meg [Isten parancsolatát]… most pedig a királyságod nem fog megállni” (uo. 13–14.) Innen tanulhatod, hogy egy próféta könnyű parancsolata miatt meg lett büntetve.
…ő és fiai… Arra tanít, hogy ha a fia méltó a királyságra, akkor ő megelőz mindenki mást.

De ha valaki gyűlöli felebarátját, lesben áll, rátámad és halálos csapást mér rá, úgy hogy meghal, és elmenekül e városok egyikébe… (5Mózes 19:11.)

De ha valaki gyűlöli felebarátját és gyűlöletében lesben áll… ebből tanítják [Bölcseink]: az ember [először csak] egy könnyű parancsolatot szeg meg, de a vége az lesz, hogy egy komoly parancsolatot fog áthágni. [Itt is:] Mivel áthágta a „ne gyűlölj” (3Mózes 19:17.) parancsát, a végén eljutott a vérontáshoz. Ezért is van így írva: „De ha valaki gyűlöli felebarátját…”, mert így is írhatta volna: „ha felkel valaki és lest vett felebarátjának és megüti, úgy hogy meghal” [a gyűlölet megemlítése nélkül].

Akkor álljon a két férfiú, [és] akik között a per van, az Örökkévaló színe elé, a papok, a bírák elé, akik abban az időben lesznek. (5Mózes 19:17.)

…álljon a két férfiú… Az Írás itt tanúkról beszél [hiszen peres fél lehet akármennyi, de az az előírás, hogy két tanú kell]. [Mivel az Írás férfit említ] ebből azt tanulhatjuk, hogy a nők nem tanúskodhatnak, valamint [mivel a vers állást említ] hogy a tanúknak felállva kell tanúskodniuk.
…az Örökkévaló színe elé… Olybá vegyék, mintha Isten színe előtt állnának, ahogy írva van: „[Isten…] a bírákkal együtt mond ítéletet” (Zsoltárok 82:1.).

Midőn kivonulsz harcra ellenséged ellen és látsz lovat és szekérhadat, nálad nagyobb sereget, ne félj tőlük, mert az Örökkévaló, a te Istened, aki felhozott téged Egyiptom országából, veled van. (5Mózes 20:1.)

Midőn kivonulsz harcra… Az Írás ehhez [az ítélkezés részleteiről szóló részhez] közel említette a harcba való kivonulást, hogy megtanítsa: [ahogy az ítélkezési részt lezáró mondatban a csonkításos esetekkel foglalkozott, ugyanúgy a háborúnál is szempont ez, vagyis] akinek hiányzik egy testrésze, az ne menjen a háborúba. Egy másik magyarázat: azt tanítja neked: ha igaz ítéleteket hozol, biztos lehetsz benne, ha háborúba mész, győzni fogsz. Így olvashatjuk Dávidnál is: „Jogot és igazságot tettem, ne engedj át zsarolóimnak!” (Zsoltárok 119:121.).
Válogatta és fordította: Yaakov

Megjelent: Gut Sábesz 3. évfolyam 44. szám – 2014. november 17.