Miért kapott József még 2 évet?

 

És Józsefre bízta mindenét, és semmire sem volt gondja mellette, csakis a kenyérre amit evett. És József szép termetű és szép arcú volt. (1Mózes 39:6.)

 

…És József szép termetű és szép arcú volt. Mivel vezetőként tekintett magára, elkezdett enni és inni és fodorította a haját. Azt mondta erre az Örökkévaló: atyád gyászol, és te a hajadat fodorítod? Akkor hát rád uszítom a medvét! [Potifár feleségét] ezért is olvashatjuk rögtön: “…urának felesége szemet vetett Józsefre…”.

 

Egy napon az történt, hogy bement [József] a házba, a munkáját végezni, és nem volt senki a ház emberei közül ott a házban. (1Mózes 39:11.)

 

Egy napon az történt… Vagyis, mikor elérkezett egy különleges nap, egy víg nap, egy egyiptomi ünnepnap, amikor mindenki a bálványok házába ment, azt mondta ő [Potifár felesége]: nincs nekem jobb napom, hogy Józsefhez forduljak, mint a mai nap, ezért így szólt hozzájuk: beteg vagyok és nem tudok menni.

 

Ezek után történt, hogy az egyiptomi király pohárnoka és sütője vétkeztek uruk, az egyiptomi király ellen. (1Mózes 40:1.)

 

Ezek után történt… Mivel az átkozott [Potifár felesége] állandóan csúnyán pletykált a cádikról [Józsefről], hozta az Örökkévaló ezeket a bűnösöket [a pohárnokot és a sütőt], hogy rájuk fordítsák tekintetüket [az emberek] és ne őrá [Józsefre]. Továbbá hogy általuk jöjjön megkönnyebbülés a cádiknak.

 

…vétkeztek… Az egyiknél légy került a királyi serlegbe, a másiknál kavics a süteménybe.

 

A testőrparancsnok Józsefet melléjük rendelte, és ő kiszolgálta őket; és ezek napokig őrizetben voltak. (1Mózes 40:4)

 

…napokig őrizetben voltak. 12 hónapon keresztül [ahogy tanulhattuk Rási korábbi magyarázatából (uo. 24:55.): a “napok” szó azt is jelentheti, hogy év].

 

És álmodtak mindketten álmokat, mindegyik a maga álmát ugyanazon éjjel, mindegyik álmának jelentése szerint: Egyiptom királyának pohárnoka és sütője, akik fogva voltak a börtönben. (1Mózes 40:5)

 

És álmodtak mindketten álmokat… Mindketten álmodták a saját álmukat, ez az egyszerű értelmezés, de a Midrás magyarázata: mindkettő két dolgot álmodott; megálmodta a saját álmát, és a társa álmának megfejtését, ezért van írva: “És látta a sütő, hogy jó megfejtést adott [József a pohárnoknak]” (uo. 40:16.).

 

De a főpohárnok nem emlékezett meg Józsefről és elfelejtette őt.(1Mózes 40:23.

 

De a főpohárnok nem emlékezett meg… aznap …és elfelejtette őtazután. Mivel József a főpohárnokban bízott [és nem az Örökkévalóban] ezért még két évig fogolynak kellett lennie [amíg a Fáraó nem álmodott], ahogy írva van: “Boldog a férfi, ki az Örökkévalót tette bizalmává és nem fordult a fennhéjázókhoz…” (Zsoltárok 40:5.) – és nem bízik az egyiptomiakban, akiket [Jesájá 30:7.] “fennhéjázóknak” neveznek.

 

Válogatta és fordította: Yaakov

Megjelent: Gut Sábesz 3. évfolyam 9. szám – 2014. október 6.