Nászo

Mi lesz a zsugorival?

Parancsold meg Izrael fiainak, hogy küldjenek ki a táborból minden poklost és mindenkit, akinek folyása van és aki halott által tisztátalan. (4Mózes 5:2.)

Parancsold meg Izrael fiainak… Ez a fejezet a Sátor felállításának napján [Niszán elsején] mondatott el. Nyolc fejezet hangzott el lett ezen a napon, ahogy ez le is van írva a Talmud Gitin traktátusának Nizákin fejezetében (60a.).

De ha nincs rokona a férfiúnak, akinek megtérítheti bűntette tárgyát, a bűntett tárgya, amely megtéríttetik, az Örökkévalóé, a kohéné legyen az engesztelés kosán kívül, amellyel engesztelés szereznek számára. (4Mózes 5:8.)

…akinek megtérítheti bűntette tárgyát… amikor meggondolja magát, és bevallja bűnét. Azt mondják Bölcseink: „Tényleg van olyan zsidó ember, akinek nincs semmilyen rokona, se fia, se testvére, vagy más rokona apai ágon egészen Jákobig? Akkor ez nem lehet más, csak egy betért, aki meghalt és nincsen örököse”.

És minden adomány Izrael fiainak minden szentségéből, amit odavisznek a kohénnak, az övé legyen. (4Mózes 5:9.)

És minden adomány… Azt mondja Rabbi Jismáél: Az adományt hozzák a kohénnak? Hiszen ő megy érte a kaptárokba! Akkor miért azt olvassuk: „amit odavisznek a kohénnak”? A zsengékről (bikurim) beszél, amiről írva van: „vidd az Örökkévaló a te Istened házába!” (2Mózes 23:19.), de nem tudjuk mit kell vele tennünk, ezért van ez írva: „…a kohénnak, az övé legyen”, ez a mondat megtanítja neked: a zsengéket a papnak kell adni.

És mindenkinek a szentségei az övéi legyenek; amit valaki a kohénnak ad, azé legyen. (4Mózes 5:10.)

És mindenkinek a szentségei az övéi legyenek… Miután el lett mondva a kohénoknak és a léviknek járó adomány, lehetséges az, hogy jöjjön valaki és erőszakkal elvegye? Ezért van írva: „és mindenkinek a szentségei az övéi legyenek”. Ez azt tanítja, hogy annak adhatja a tulajdonos, akinek kedve tartja. Még sok magyarázat van erre a részre, a Szifrében. Így szól az egyik Midrás: „és mindenkinek a szentségei az övéi legyenek” – aki visszatartja a tizedet, és nem adja azt oda, „az övé lesz” egy tized: ennek a vége az lesz, hogy a földje is csak a szokásosnak egy tizedét fogja megteremni.

Szólj Izrael fiaihoz és mondd nekik: Ha egy férfi vagy nő külön fogadalmat tesz, názir-fogadalmat, megtartóztatást fogadva az Örökkévalónak… (4Mózes 6:2.)

…külön fogadalmat tesz… Miért van egymás után a názir és a házasságtörő asszonyról szóló fejezet? Hogy mondja neked, bárki, miután megszégyenítésében lát egy házasságtörő nőt, tartóztassa magát a bortól, mert az viszi a paráználkodásra.

Áldjon meg téged az Örökkévaló és vigyázzon rád. (4Mózes 6:24.)

Áldjon meg téged… vagyonnal, és vigyázzon rád. Hogy ne jöjjenek rablók, akik kifosztanak. Ha valaki értéket ad szolgájának, de utána nem tudja megvédeni őt minden embertől, mivel jöhetnek rablók, és elvehetik tőle azt, milyen élvezete lesz ebben az ajándékban? De az Örökkévaló az, aki ad és Ő az is, aki őriz. És még számos más magyarázat van erre a Szifrében.

Egy fiatal tulok, egy kos, egy egyéves bárány égőáldozatnak. (4Mózes 7:21.)

Egy fiatal tulok… Ábrahám emlékére, akiről írva van: „vett egy fiatal tulkot” (1Mózes 18:7.), …egy kos… Izsák emlékére: „vette a kost” (uo. 22:13.), …egy bárány… Jákob emlékére [aki]: „Elkülönítette a bárányokat” (uo. 30:40.).

Válogatta és fordította: Yaakov

Megjelent: Gut Sábesz 3. évfolyam 33. szám – 2014. november 12.

 

Megszakítás