Ácháré mot

Melyik a jobb orvos?

És szólt az Örökkévaló Mózeshez, Áron két fiának halála után, midőn közeledtek az Örökkévaló színe elé és meghaltak. (3Mózes 16:1.)

És szólt az Örökkévaló Mózeshez, Áron két fiának halála után… Mit akar ez mondani? Rabbi Elázár ben Ázárjá erre egy példázatot szokott mondani egy betegről, akihez bemegy egy orvos és így szól hozzá: ne egyél hideget és ne feküdj nyirkos helyen! Jön egy másik és azt mondja neki: ne egyél hideget és ne feküdj nyirkos helyen, nehogy meghalj, mint ahogy már korábban meghalt x.y. Ez jobban buzdította mint az első, ezért van írva: „Áron két fiának halála után”.

A szent lenköntöst vegye fel, lennadrág legyen testén, lenövvel övezze magát és lensüveget tegyen fejére; ezek a szent ruhák; fürössze meg testét vízben és vegye fel azokat. (3Mózes 16:4.)

…lenköntöst… Azt tudhatjuk meg ebből, hogy nem szolgálhat bent [a Szentek Szentjében] a nyolc ruhájában, amelyekben kint szolgál, mivel azokban arany van. Hiszen a vádló [az arany az arany borjúra emlékeztet] nem lehet védő [a Szentek Szentjében]. Hanem négy darab ruhában szolgál a Főpap, mint az egyszerű kohén, melyek mindegyike lenből készül.
…fürössze meg testét vízben… Azon a napon [Jom Kipurkor] minden öltözködéskor szükséges volt megmerülnie. Öt alkalommal kellett belső munka és külső munka között, és külső munkáról belső munkára átöltöznie, és átcserélni az aranyruhákat a lenruhákra és a lenruhákat az aranyruhákra. Minden egyes átöltözéskor szükséges volt megmerülnie, és kétszer mindkét kezét és lábát megmosnia a medencéből.

És mutassa be Áron a vétekáldozat tulkát, amely az övé és szerezzen engesztelést a maga és házanépe számára; és vágja le a vétekáldozat tulkát, amely az övé. (3Mózes 16:11.)

…és szerezzen engesztelést a maga [és házanépe számára]… Ez egy második bűnvallomás magáért és testvéreiért, a kohénokért, mert őket nevezik „háza népének”, ahogy írva van: „Áron házanépe áldjátok az Örökkévalót!” (Zsoltárok 135:19.). Innen tudjuk, hogy a kohénok bűneire a főpap áldozata hozott megbocsátást. Ez az engesztelés csak arra való volt, ha tisztátalanul tartózkodtak a Szentélyben, vagy ha tisztátalanul ettek a Szent ételből, ahogy írva van: „És szerezzen engesztelést a szentség számára… tisztátalansága miatt…” (uo. 16.)

Ködosim

Mindenki félje anyját és apját és szombatjaimat tartsátok meg. Én vagyok az Örökkévaló, a ti Istenetek. (3Mózes 19:3.)

Mindenki félje anyját és apját… Itt előbb van említve az anya mint az apa, mivel nyilvánvaló Őelőtte, hogy a gyermek az apját féli jobban, mint az anyját. A tiszteletadás parancsánál pedig az apát említi először [a Tízparancsolatban] (2Mózes 20:11.), mivel nyilvánvaló Őelőtte, hogy a gyermek jobban tiszteli anyját, mint az apját, mert az szép szóval bánik vele.
…és szombatjaimat tartsátok meg… egymás után említtetik a szombat megtartása és az apa félésének parancsa. Ez arra tanít minket: „noha figyelmeztettelek: féld apádat, de ha azt mondja neked: »Szegd meg a Szombatot!« ne hallgass rá!”. Ugyanez érvényes a többi parancsolatokra is! [Mert] …Én vagyok az Örökkévaló, a ti Istenetek. Te is és apád is kötelesek vagytok tisztelni Engem, ezért ne hallgass őrá, hogy megszegd az én utasításaimat.
Mit jelent az, hogy féld? Ne ülj a helyére, ne cáfold meg a szavait! És hogyan tiszteld? Etesd, itasd, öltöztesd, add rá cipőjét, kísérd be és kísérd ki őt!

Ne átkozd a süketet és a vak elé ne vess gáncsot, hanem féld Istenedet. Én vagyok az Örökkévaló. (3Mózes 19:14.)

…vak elé ne vess gáncsot… Ha valaki „vak” egy dologban, ne adj neki olyan tanácsot amely nem szolgál a javára. Ne mondd: „Add el földedet és vegyél helyette szamarat!” hogy így majd könnyedén elcsalhassad tőle.

Válogatta és fordította: Yaakov

Megjelent: Gut Sábesz 3. évfolyam 28. szám – 2014. november 12.

 

Megszakítás