Rabbiavatás – a sajtó szemével
 
 

Jelentős vallási esemény Budapesten több mint fél évszázad után ismét ortodox rabbit avattak Magyarországon. Az eseményen részt vett Mádl Ferenc köztársasági elnök is. Az 1979-ben Budapesten született Köves Slomó rabbivá avatási szertartását Mordecháj Elijáhu izraeli főrabbi vezette. (MTI)

 

… Köves Slomó, aki előbb „hagyományt nem tartó” szülők gyermekeként nevelkedett, utóbb izraeli, amerikai illetve francia vallási iskolákban teljesítette ki az általa óhajtott megismerési folyamatot. Mígnem múlt héten – többek közt Mádl Ferenc köztársasági elnök és Demszky Gábor főpolgármester jelenlétében celebrált szertartással – a második világháború óta első magyarországi rabbiként léphetett hivatalába. (HVG, Schweitzer András)

 

… Köves Slomó tanulmányait itthon a Chábád Lubavics – Zsidó Nevelési és Oktatási Egyesületnél kezdte meg, majd eredményeire való tekintettel Izraelben, az USA-ban és Franciaország jesiváiban folytathatta… tíz év tanulás eredményekképpen kaphatja meg a „szmihát” (a héber felhatalmazni, támaszkodni szóból) vagyis a felavató levelet, amelyet három rabbi lát el kézjegyével… (Népszabadság, K.Cs.)

… Köves Slomó az imasál felöltését követően megtartott beszédében kiemelte: hivatásának tekinti, hogy minél többen megismerkedjenek a zsidósággal, a Tórával, annak tanaival. Megfogalmazása szerint az avatás valamennyi magyar állampolgár ünnepe, akik ma ezen a földön szabadon gondolkodhatnak. (Budapesti Nap, Fürth Lívia)

… A szertartást Mordecháj Elijáhu izraeli főrabbi vezette a VI. kerületi, Vasvári Pál utcai zsinagógában. Zoltai Gusztáv, a Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége és a Budapesti Zsidó Hitközség ügyvezető igazgatója arra kérte az új rabbit, hogy segítse a zsidóság szellemi felemelkedését. (Népszava)

… Az egyik legfőbb feladat az ősi üzenet átadása mai szavakkal, mai fiatalok számára érthetően – mondta megnyitó beszédében Oberlander Baruch. (Magyar Hírlap, DP)

 

…az avatási szertartást Mordecháj Elijáhu izraeli főrabbi vezette, aki …megáldotta Magyarországot és a köztársasági elnököt. Arra szólította fel Slomót: apaként foglalkozzon a hívőkkel, szeresse őket, mint a gyermekét. (Blikk)

 

Köves Slomó ükapja sarkadi rabbi volt, nagyszülei már eltávolodtak a szigorú vallásos élettől. Az esemény a magyarországi zsidóságnak mérföldkő, ami azt bizonyítja, hogy lehet szabadon gondolkodni ebben az országban, és lehetőség van az autentikus zsidó tanok megismerésére. (Színes mai lap, Halkó Gabriella)

 

 „… nem beszélhetünk két, vagy három zsidóságról. A Tóra az egész zsidó nép kultúrájának része”(Köves Slomó). (Metro, Csuha Patrícia)

 

Az eseménnyel a magyarországi Chábád mozgalom példát mutatott… Magyarországi megjelenése, 1989 óta a Chábád komoly infrastruktúrát épített ki (jesiva, óvoda, elemi iskola, nyári egyetem, imakönyv-kiadás), melynek logikus folytatása volt a nagy nyilvánosság előtti rabbiavatás. (Szombat)

 

Az izraeli díszvendéget, Mordecháj Elijáhu országos főrabbit a reptérről az El-Al szállította a zsinagógába, hogy le ne késse az ünnepséget. (A hét tükreN. K. – Izrael)

„A Tóra visszatért ide Izraelbe, ennek a fiatal a rabbinak a személyével,” mondotta áldó szavaiban Elijáhu (főrabbi). (Haaretz – Izrael)

Köves Slomó, 23, a II. Világháború óta az első Budapesten avatott ortodox rabbi. (Jewish Chronicle – UK)

Budapesten „Pesti Jesiva” névvel több, mint öt éve zsidó felsőoktatási központ is működik, amelynek keretében hetente több előadáson és a szombati imákon a zsinagóga megtelik fiatalokkal. (Jom Hásisi – Izrael)

A körülbelül 300 fős ortodox közönség, és a tágabb zsidó közösség sok más tagja tapsolt, énekelt Köves Slomó avatásán a kis Chábád Lubavics zsinagógában. (The New York Times – USA)

 

„Különleges képességű tanítványunk volt, és talán a legtehetségesebb fiatalember, akit valaha is vendégül láthattam otthonunkban” nyilatkozott Rosenblum rabbi. „Nagy megtiszteltetés Pittsburgh számára, hogy részt vehettünk életútjának korai egyengetésében” (Pittsburgh Tribune Review, USA)

 

A budapesti születésű, Köves előbb Pittsburghban fejezte be középiskolai tanulmányait, majd Párizsban, Izraelben és New Yorkban készült rabbinak. (ABC News – USA)

 

Nem az ortodoxiáról szól a történet, hanem a Magyarországon élő zsidóságról. A körülbelül százezer úgynevezett „zsidó származású” polgárról…(ÚjkeletHalmos László – Izrael)

Mádl Ferenc köztársasági elnök személyesen vett részt az ünnepségen. Joseph Lieberman és Tom Lantos amerikai szenátorok-akik mindketten magyar származásuak-üdvözlő levelet küldteka Chábád Lubavics közösségnek.(Associated Press)

 
Rabbiavatás – üdvüzletek a nagyvilágból
 

“Számomra is örömteli ez a mai alkalom… A tények azt mutatják, hogy a Chábád Lubavics Egyesület tizennégy évi magyarországi munkája ezt a célt elérte, és színvonalasan valósítja meg. Különösen elmélyült és gondos felkészültséggel adja át a zsidóság gazdag tradícióját minden érdeklődőnek. Tudást és elhivatottságot ad a magyarországi vallásos zsidóságnak.

…Köves Slomó rabbi úrnak, a magyarországi ortodox zsidó közösségnek további meghitt ünneplést, erős hitet és eredményes munkát kívánok!” (Dr. Medgyessy Péter, A Magyar Köztársaság Miniszterelnöke)

“Én azt kívánom Neked Köves Slomó, hogy azt az intellektuális bátorságot és erőt, ami szükséges volt ahhoz, hogy ezt az utat válaszd, ezt az erőt add át annak a közösségnek, amelyben élsz. …Ezt a kultúrát eredeti gazdagságában és változatosságában add át, és őrizd meg, és ezzel fényesítsd Budapest hírét és erősítsd a pesti polgárok és a budapesti közösség erejét”. (Demszky Gábor, Budapest Főpolgármesterének köszöntéséből)

“A vallási hovatartozás, a hitélet, az azonosságtudat kialakítása és elmélyítése természetes és tiszteletreméltó célkitűzése a vallási közösségeknek. …És különösen az a fiatalság körében, hiszen ők jelentik a következő nemzedéket, ők mentik át az elődök, az apák tanításait, értékeit és emlékezetét. …Ezért tulajdonítunk az ilyen és ehhez hasonlatos eseményeknek különleges szerepet, s a Chánuka ünnepen a Nyugati téri gyertyagyújtáson való részvételem is ezt a hitemet demonstrálta. …Köves Slomó rabbivá avatása újabb, nagy jelentőségű lehetőség a magyarországi ortodox zsidó közösség számára arra nézvést, hogy azonosságtudatát, énképét, s legfőképpen vallási meggyőződését tovább erősítse, építhesse.” (Dr. Jánosi György, Gyermek, Ifjúsági és Sportminiszter)

 

“Nagyon örülök, hogy itt lehetek önökkel, hogy itt lehetünk együtt ezen a mai napon…

Amikor egy ortodox rabbi avatására sor kerül ma Magyarországon, akkor talán gondolhatjuk úgy is, hogy egy egykori tradíciót elevenítünk fel és egy másik “tradícióról” le is mondunk. Úgy gondolom a tradíciókat megörököljük nem készen kapjuk hanem naponta újra alkotjuk. Hiszen mik valójában a magyar történelem tradíciói? A türelmetlenség, Tiszaeszlár, a Holocaust? Vagy pedig az emancipáció, a kölcsönös méltóság, tisztelet és megértés? Ezek közül a tradíciók közül nap mint nap választanunk kell. A rendszerváltás után, úgy hittük, hogy a kölcsönös megértés és elfogadás vagy legalábbis az egymásra való az odafigyelés magatartása lesz a jellemző, és talán a magyar történelemnek ezeket a tradícióit fogjuk folytatni. Nem feltétlenül így történt… Tudom és érzem, hogy a megértés és tolerancia tradícióját kell mindannyiunknak választania. Ugyanakkor nem csak az emlékezés a feladat hanem az új élet berendezése, megteremtése is. Ezért örvendetes ez a mai esemény…” (Magyar Bálint, Oktatásisi Miniszter)

„Ezúton szeretném megragadni az alkalmat, és sok sikert kívánni a magyarországi ortodox gyülekezet építéséhez és a Chábád Lubavics Zsidó Nevelési és Oktatási Egyesület további eredményes munkájához.” (Csillag István, Gazdasági és Közlekedési Miniszter)

„..Remélem, a hagyományos zsidó szellemű nevelésben elért eredményeik a jövőben megsokszorozódnak, hogy a fordulat nem egy pillanatra, hanem hosszú időkre érezteti majd hatását.” (dr. Draskovics Tibor, államtitkár)

„A Fidesz – Magyar Polgári Párt Kulturális Kabinetje nevében gratulálok Önnek ortodox rabbivá avatásának alkalmából…” (Halász János, kabinetvezető)

„…Köves Slomó, városunk szülötte, a „mi kutyánk kölyke”, aki ismer bennünket és anyanyelve magyar. Örömmel segítünk és várunk el segítséget a zsidóság szellemi felemelésében azon a Magyarországon, ahol több mint százezer zsidó él. Nagyra értékeljük azt az oktatási és nevelési munkát, amit a hászid küldöttek végeznek nálunk, Oberlander Baruch rabbi, a rebbe küldötte vezetésével…” (Zoltai Gusztáv, a MAZSIHISZ ügyvezető igazgatója)

„…Üdvözletem és jó kívánságaimat küldöm mindazok részére akik összegyűltek, hogy megünnepeljék Köves Slomó történelmi jelentőségű rabbivá avatását. …feleségem Hadassah Kelet-Eurórában született és szülei Holoklauszt túlélők. Amerikában telepedtek le. Apja is rabbi volt, elhivatottan szolgálta a közösséget sok éven keresztül. Milyen csodálatos, hogy láthatjuk a zsidó élet újbóli virágzását Magyarországon és hogy a kormány vezetői megtették ezt a mérföldnyi lépést az ügy elismerése érdekében. Remélem a magyarországi emberek és a kormány segít felépíteni egy jobb és boldogabb jövőt maguk, Európa és a világ számára.” (Joseph I. Lieberman, Az Amerikai Egyesült Államok Szenátora)

„…Gratulálni szeretnék a magyar zsidó közösségnek és a Magyar Köztársaságnak csak úgy mint Önnek és a Chábád Lubavics Egyesületnek abból a példás alkalomból, hogy a II. második világháború után először került sor egy olyan ortodox rabbi avatására, aki Budapesten született és tanult. Remélem, hogy ez az egyedülálló esemény és derűlátás úgy válik majd emlékezetessé mint az első mérföldnyi lépések az eddiginél jóval dinamikusabb zsidó közösség és erősebb demokrácia felé Minden magyar számára.” (Tom Lantos, Az Amerikai Egyesült Államok Kongresszusi tag)

Megjelent: Egység Magazin 13. évfolyam 51. szám – 2014. augusztus 3.