Az Israel Democracy Institute és a Palestinian Center for Policy and Survey Research közös, átfogó kutatása többek között azt mérte, hogyan vélekednek egymásról az izraeliek és a palesztinok. Bár továbbra is fényévekre vagyunk a megbékéléstől, akadnak biztató jelek.

Ilyen például, hogy az izraeli demokráciát hasonló arányban tartják jól vagy nagyon jól működőnek az izraeli zsidók és palesztinok:

Zs.com_Bizalom_Iz-Pa_160823 (1)

A palesztinok 38%-a szerint az izraeli demokrácia hasonló hatékonysággal fog működni a továbbiakban is, sőt, 26%-uk szerint még javulni is fog a helyzet, miközben csak 28% szerint várható ezen a területen visszafejlődés. Az izraeliek jóval borúlátóbbak a palesztin demokrácia jövőjét illetően: 83% kevés vagy nagyon kevés esélyt lát a felvirágzásra.A kutatásból kiderült, hogy még a palesztinok körében is csak minden harmadik ember vélekedik pozitívan a Palesztin Autonómia demokratikus működéséről.

A békefolyamat elakadásáért egymást hibáztatják a felek. A palesztinok 62%-a, a zsidók 52%-a szerint kizárólag a másik félt terheli a felelősség, míg mindössze 8, illetve 12% teszi a saját oldalát felelőssé. A mindkét oldalt hibáztatók aránya 26, illetve 31%.

A két nép viszonyára továbbra is a bizalmatlanság jellemző: a palesztinok 89%-a tartja megbízhatatlannak az izraeli zsidókat, és ha ennyire nem is elsöprő, de nagyon nagy arányban (68%) ugyanez a percepció a másik oldalon is. Azzal az állítással is mindkét fél többsége egyetért (61, illetve 50%), hogy „semmit sem lehet tenni, ami mindkét fél számára elfogadható; ami jó az egyiknek, az rossz a másiknak”.

A palesztin válaszadók fele úgy nyilatkozott, hogy nem fél a zsidóktól. Utóbbiak kétharmada azonban határozottan fél a palesztinoktól.

Munkatársunktól (forrás: The Israeli/Palestinian Pulse: A Joint Poll)