ÖT EZÜSTÉRT KIVÁLTVA…

Az elsőszülöttek kiváltása Magyarországon

Az elsőszülöttek kiváltása, a pidjon hábén ősi zsidó parancsolat, amelynek tórai eredete Mózes negyedik könyvében található: “… az ember elsőszülöttjét meg kell váltanod … egy hónapos korukban váltsd meg… öt ezüst sékelre… a szent sékel szerint…” (4Mózes 18:15–16.) A zsidó elsőszülött fiúgyermekek eleve Isten szolgálatára voltak kiválasztva. Erre utal az isteni kijelentés: “Izrael az én elsőszülött fiam.” (2Mózes 4:22.) Ez a kiválasztás megpecsételődött az egyiptomi megváltás során, amikor a tizedik csapás elkerülte a zsidó elsőszülötteket. Később az Isten-szolgálat a Lévi törzsbeli kohénok feladata lett: így kerültek az elsőszülöttek a kohénok fennhatósága alá. Mivel a zsidó ember elsőszülött fiúgyermeke megszentelt jellegénél fogva, úgymond, az Örökkévaló “tulajdona”, apjának meg kell váltania a kohéntől a fölötte való rendelkezés jogát.

* * *

Erre utal az ősi – eredetileg arámi nyelvű – szöveg, amelyben az apa közli a kohánitával: “Zsidó feleségem szülte nekem ezt az elsőszülött fiúgyermeket.”

A kohén megkérdezi: “Mit akarsz inkább, elsőszülött fiadat, vagy azt az öt ezüstöt, amit köteles vagy nekem adni, elsőszülött fiad kiváltása fejében?”

Az apa így válaszol: “A fiamat akarom, ezt az elsőszülött fiamat. Íme, itt van az öt ezüst, amit köteles vagyok neked adni fiam kiváltása fejében!”

Az apa átadja a kohénnek az összeget, majd áldást mond:

 “Báruch Átá Ádonáj Elohénu Melech HáOlám, áser kidsánu bemicvotáv vecivánu ál pidjon hábén.”

“Áldott vagy Te, Örökkévaló Istenünk, a Világ Királya, ki megszentelt minket parancsolataival, s meghagyta, váltsuk ki elsőszülött fiunk!”

Ezután elmondja a Sechechejánu áldást, melyben megköszöni az Örökkévalónak, hogy megengedte neki megélni ezt a napot:

“Báruch Átá Ádonáj Elohénu Melech HáOlám, sehechejánu vekijmánu vehigiánu lázmán háze.”

“Áldott vagy Te, Örökkévaló Istenünk, a Világ Királya, ki életben tartott s megőrzött bennünket, s engedte megérni a mostani időt!”

   
Az elsőszülött kiváltása bensőséges ünnepség, illetve lakoma – szeudát micvá – keretében történik. Az “öt ezüstnek” megfelelő összeg ma 102 gramm ezüst ára: ezt kell a kohénnek adni a kiváltás fejében. Ősi szokás szerint a kohén a szertartás után az összeget visszaadhatja, ha akarja. A Talmud megemlíti, hogy rabbi Tárfon és más kohének is visszaszármaztatták a kapott pénzt, amit azután jótékony célra szoktak fordítani. Vannak jómódú zsidók, akik egy rászoruló kohént választanak a micvá teljesítéséhez, s így a pénz biztosan “jó helyre” kerül.

Ha valakinek, Isten őrizz, nincsenek szülei, vagy azok valamilyen okból – esetleg különösebb ok nélkül – nem váltották ki, akkor a közösségre hárul a kiváltás kötelezettsége. Ha ez sem történt meg, az elsőszülött köteles kiváltani magát, mihelyt képes erre (Sulchán Áruch, Jore Déá 305.). Minden nap, amely kiváltása nélkül múlik el, vétségnek számít.

A körülmetélés hiánya nem mentesít a kiváltás kötelessége alól – például ha az elsőszülött születésétől számított harminc napon belül orvosi okból nem lehetett a körülmetélést elvégezni –, mert két különböző micváról van szó (Ocár Dinim UMinhágim, Pidjon hábén. 333. l.)

A középkorban elterjedt szokás volt, hogy a kiváltatlan elsőszülöttnek ezüst amulettet akasztottak a nyakába, melyre rá volt vésve: ben bchor, “elsőszülött”, hogy ne felejtse el kiváltani magát, ha fölnő… (Minhág Máháril.)

* * *

Ki számít kiváltandó elsőszülöttnek? Minden zsidó férfi, akit édesanyja elsőként hozott a világra. Természetesen zsidó anyáról van szó, hiszen különben a férfi maga sem zsidó. Hogy ki – vagy ki volt – az apja, az ebből a szempontból nem számít. Ez csak annyiban fontos, hogy ha az apa – de ugyanígy az anya is – maga kohén vagy lévi, illetőleg az volt, akkor az elsőszülött fel van mentve a kiváltás kötelezettsége alól. Akkor is fel van mentve, ha a szülés nem természetes módon történt, vagy ha az anya előzőleg elvetélt egy életképes gyereket.

Ma igen sok zsidó elsőszülött él, akit szülei nem váltottak ki, mint ahogy nem is metéltették körül. Ne firtassuk az amúgy is ismert okokat… A budapesti lubavicsi kirendeltség ezt az űrt szeretné betölteni, amikor a zsidó nyilvánossághoz fordul, és meghirdeti a pidjon hábén akciót. Minden zsidó elsőszülött férfi jelentkezhet az alább megadott címen, illetve telefonokon! A kiváltás egyéni, illetve csoportos ünnepségek keretében fog megtörténni, hogy a zsidó férfiak – korukra való tekintet nélkül – közelebb kerülhessenek gyökereikhez. Nem kérdezzük, ki van körülmetélve. Aki egyúttal ezt a micvát is pótolni szeretné, annak nagy szeretettel állunk rendelkezésére: a helyi érzéstelenítéssel elvégzendő műtét elintézésében is segítünk.

Megjelent: Egység Magazin 3. évfolyam 13. szám – 2014. július 28.