Az első Szentély korából származó, körülbelül 2700 éves, két sékel kimérésére szolgáló, mészkőből készített súlyt a Dávid Városa átszitáló projekt keretein belül találták a Siratófalhoz csatlakozó Wilson-ív alatt folyó ásatáson kitermelt földben.

E kutatásról, illetve magáról a Wilson-ívről korábban itt írtunk. A hamarosan befejeződő ásatás számos értékes és ritka lelettel szolgált. Ezek a darabok hamarosan megtekinthetőek lesznek a Siratófal-alagút kiállításán.

Mordecháj Eliáv, a Nyugati Fal Öröksége Alapítvány igazgatója a következőképpen reagált a leletre: „Milyen izgalmas, hogy éppen tisré hónapban, melynek csillagképe az igazság mérlege, került elő az első Szentély korából ez a darab. Éppen most, amikor a koronavírus járvány miatt olyan kevesen jöhetnek a Siratófalhoz, ez a lelet megerősíti a zsidó nép, Jeruzsálem és a Siratófal örök kapcsolatát, miközben biztatást is nyújt számunkra.”

A feltárás vezetői, Dr. Bárák Monnickendam-Givon és Tehila Lieberman, az Izraeli Régészeti Hatóság munkatársai nyilatkozata szerint: „A súly kupola formájú, alapja lapos. A súly tetején a görög gamma jelre (γ) emlékeztető egyiptomi írásjel bevésett rajza található, ez a sékel mint mértékegység rövidítése. A két bevésett vonal megkettőzi a súlyt, így beszélhetünk két sékelről… A sékel súlyt az első Szentély idejében többek között arra használták, hogy begyűjtsék az évi fél sékel adót, amit azután az áldozatokra és a Szentély fenntartására fordítottak. A korábbi leletek tanúsága szerint egyetlen sékel 11 és fél grammot nyom, ennek megfelelően a kétsékelesnek 23 gramm súlyúnak kell lennie, vagyis éppen annyinak, mint ez a súly. A súly pontossága nagyon jó technológiai képességekről tanúskodik, valamint arról, hogy a régi Jeruzsálemben gondot fordítottak arra, hogy a súlyok tökéletesek legyenek. Abban az időszakban még nem használtak pénzérméket, így a súlymértékek pontossága létfontosságú volt a kereskedelemben.

„Bizonyos, hogy a Templom-hegy lábának környéke az egész év során, és különösen a zarándoklatok idejében meglehetősen forgalmas volt. A helyiek és a zarándokok egyaránt kereskedtek: áldozati állatokat, egyéb felajánlásokat adtak-vettek, élelmiszerrel, szuvenírekkel és más tárgyakkal kereskedtek. A most megtalált súlyokhoz hasonló mértékeket használtak ahhoz, hogy a piacon nagyon pontosan kimérjék a gazdát cserélő termékeket.”

A Wilson-ív alatt végzett korábbi régészeti feltárások során, 1800 évnyi rejtőzködés után, felszínre került a Siratófal néhány kősora. Az újonnan végzett, most már a végéhez közeledő ásatás az előzőek felfedezéseit folytatja. A kutatók elmondták, hogy az első Szentély korából származó, kétsékeles súlyra néhány évszázaddal későbbi, a római korból származó leletek között bukkantak rá, és ez is arra az ismert, ám gyakran tagadott tényre világít rá, hogy a terület hosszú századokon keresztül központi szerepet töltött be.

zsido.com

Forrás: Arutz7