Odalépni a királyhoz

A zsidó hagyományban Elül hava, a nagyünnepeket megelőző hónap (idén augusztus 25-től), a felkészülés időszaka. Ebben a hónapban tartunk leltárt mindar­ról, ami az elmúlt évben történt. Számba vesszük tetteinket és cselekedeteinket, és átgondoljuk hogyan tudnánk a jövő év­ben jobbakká és erősebbekké lenni.

A zsidó hagyományban ez a hónap nem csak a mi felkészülésünk ideje. Isten is segít nekünk a visszatalálásban. Egy közismert anekdota szerint a Nagyünne­pek, a „félelmetes napok” idején Isten a Trónján ül, és a hozzá való bejutás a hét­köznapi szokások, öltözet és viselkedés levetését szükségelteti. Mint ahogyan nem lehet utcai-hétköznapi öltözetben a király elé járulni, hasonló módon nem le­het Ros Hásáná, vagy Jom Kipur napján a zsinagógában Isten elé járulni anélkül, hogy meg ne változtatnák mindennapi érzelemvilágunkat.

Nem így Elul idején. Elül hétköznap­jaiban Isten (a „király”) kijön a mezőre. Hétköznapi ember ruháját ölti fel, és minden különösebb felkészülés nélkül odafordulhatunk hozzá. A „szemébe nézhetünk” és arra kérhetjük, vigyen minket magával a palotába a Nagyünne­pek idejére.

Elul időszaka a „közvetlen, szemé­lyes Isten” időszaka. Nincs más dol­gunk, mint hogy odaforduljunk, és arra kérjük „Atyánk, Istenünk, hallgass meg bennünket!”. Nincs más dolgunk, mint odafordulni, de ezt az egyet meg kell tennünk, ezt nem fogja más megtenni helyettünk…

Ezúton szeretnénk megköszönni mindazoknak, akik az elmúlt időszakban „odafordultak” és adományaikkal segítet­ték alapítványunk munkáját. Állami támo­gatásban nem részesülünk, de a magyar zsidóság közvetlen támogatásában annál inkább. A támogatásnak egyre több for­mája lehetséges már: 1%, szakképzési tá­mogatás, közvetlen adomány. Mindezek nagyon fontosak a számunkra.

Köszönjük nektek! Reméljük a jövőben is számíthatunk rátok!
Oberlander Báruch rabbi

Ezúton is köszönetet szeretnénk mon­dani mindazoknak, akik adományaikkal támogttak bennünket. Néhányan azok közül akik nagyobb összeggel segítették munkánkat és ezzel is lehetővé tették, hogy például az Egység egy újabb száma kerüljön az olvasó kezébe-.

Karádi Gábor 120 000 Ft

Dror Yefet 100 000 Ft

Oláh Ferenc 100 000 Ft

Megjelent: Egység Magazin 16. évfolyam 59. szám – 2014. augusztus 3.