Ötödik alkalommal rendezte meg az angolnyelvű Világ- és Globális Történelem Európai Kongresszusát az European Network In Universal And Global History (Univerzális és Globális Történelem Európai Hálózata, ENIUGH). A Budapesten tartott négynapos konferencia témája Repedések, birodalmak, forradalmak voltak.

A rendezvény negyedik napján, a CEU épületében került sor a „Kisebbségek szembenézése a modernizálódással és a politikai változásokkal – a zsidók helyzete a Habsburg Birodalomban” című szekcióra. Ennek során öt különböző előadó öt különböző nézőpontból mutatta be a hallgatóknak a 19. századi zsidóság helyzetét a Monarchiában. Az előadások kiemelten foglalkoztak a haszid mozgalmakkal. 

Az előadók, Benjamin Brown (Jeruzsálem), Robert Nemes (Hamilton), Oberlander Báruch rabbi, David Sorotzkin (Beér Seva), Taro Tsurumi (Tokió) egyetemi tanárok felvázolták a korszak történelmi és földrajzi kereteit. Bemutatták a különböző zsidó csoportosulásokat és a köztük fennálló különbségeket, valamint azt, milyen befolyással volt rájuk a birodalom belpolitikája. A legtöbb figyelmet a galíciai zsidóságnak szentelték, és annak, milyen hatása volt az innen érkező, szigorúan ortodox tömegeknek a magyar zsidóságra. Ennek kapcsán kiemelt téma volt a zsidók migrációja a Monarchián belül és azon kívül is.

Oberlander Báruch rabbi előadásában az ortodox-neológ kettéválás ideológiai hátteréről és annak továbbéléséről beszélt. Beszélt az ún. oberländiak és unterländiak, vagyis az észak-nyugat magyarországi régió felvilágosodottabb, modernebb és a kelet-magyarországi régióban élő, hagyományokhoz szigorúbban ragaszkodó ortodox zsidók közti különbségről (pl. nyelvhasználat, magyar kultúrához való viszony stb.). Ennek kapcsán kitért arra is, hogy az ebben a korszakban még virágzó magyar haszid szokások miért tudtak a Holokauszt után külföldre „telepítve” is fennmaradni.

A szekció néhány előadóját az Oberlander család látta vendégül sábeszi ebédre: „Nagyon sok érdekességről beszélgettünk kötetlenül.” – mesélte Oberlander rabbi, akinek külön öröm volt a Taro Tsurumival való megismerkedés. „Nagyon nagytudású szakértő, aki jól beszél héberül is.”