Nőnek a nők

Kétszáz résztvevő a Hanna Klub évadzáró ünnepségén

A Hanna Klub három évvel ezelőtt azzal a céllal jött lét­re, hogy a rebbecenek szakavatott közreműködésével szórakozva-játszva ismerjük meg zsidóságunkat. Kez­detben néhány tucat, úgy hatvan-hetven résztvevői lét­szám mára már több, mint kétszázra duzzadt. Ennyien jelentünk meg ugyanis az éves záró bulin, amit idén a margitszigeti Cha-cha-cha Underground Café tera­szán rendeztünk meg. Mindenki előtt nyitva állt a kóser svédasztal, melyről mindenki kedvére ehetett-ihatott. Szólt a zsidó-izraeli muzsika és még tíz után is rop­tuk a táncot. Még Heller Ágnes, a neves filozófusnő is beállt, lábai a zene ritmu­sára – korát meghazudtolóan – fürgén járták a tán­cot.

Az alapí­tók célja az volt, hogy zsi­dó lányok és nők számára közös fórumot és közössé­get teremtsünk, ahol a zsidó élet, háztartás és család problematikáját megfelelően körüljárhatjuk. Ez persze számunkra tanulást is jelentett. Táncjátékok, zene- és tánctanulás, drámai jelenetek, személyes beszámolók követték egymást. Igyekeztünk rendezvényeinket egy-egy nagyobb zsidó témakör vagy ünnep köré csopor­tosítani, így Purim alkalmával eljátszottuk Eszter király­né és Ahasvérus történetét, hogyan menekültek meg a zsidók egy óko­ri Holocaust elől, Chánukán pedig egy táncegyüttes a fénynek életünk­ben játszott fontos szerepéről muta­tott be előadást.

A kóser csa­lád, háztartás és kóser élet termé­szetesen közpon­ti szerepet kapott.

Oberlander Batsheva rebbecen tartott előadást a kóser házasság alapvető normáiról. A Jiddise Mámé fogalma is igen gyakran elhangzott az év során. Az igazság az, hogy többé-kevésbé valamennyien Jiddise Marnék let­tünk ez alatt az év alatt. A klub szervezésében és irá­nyításában külön dicséret illeti meg a rebbeceneket, Oberlander Batshevát, Köves Dvorát, Nógrádi Sá­rái, Dvóra Raskint és Dvóra Lea Hurwitzot, valamint Mucsi Evát, de mindenkit, aki önkéntes munkájával a Klub sikeréhez hozzájárult. Mert igazi közösségi munka volt ez.

Mindannyian tudjuk, hogy a zsidó nő milyen köz­ponti funkciót tölt be a zsidóság fenntartásában. A Hanna Klub az elmúlt három évben a várakozáson felül teljesített. Csak így tovább!

Gutfreund Judit Elnök

Megjelent: Egység Magazin 16. évfolyam 59. szám – 2014. augusztus 3.