Újabb kutatási adatok erősítik meg, hogy az Egyesült Államokban az ortodox zsidók létszáma és a zsidó közösségen belüli részaránya is emelkedik.

Nemrég beszámoltunk róla, hogy a haszidok és az ortodoxok mentik meg a zsidóságot Amerikában. Ugyanis míg becslések szerint 100 haszid zsidónak 1050 zsidó unokája lesz, 100 reform zsidónak csak 21. A szekuláris zsidóknak pedig még ennyi se.  A Pew Research Center minap publikált írása megpróbál képet rajzolni az amerikai ortodox zsidókról – egy csokorba szedve egy 2013-as, nagymintás közvélemény-kutatás rájuk vonatkozó megállapításait. A kutatók most is arra a következtetésre jutottak, hogy az Egyesült Államokban az ortodox zsidók létszáma és a zsidó közösségen belüli részaránya is emelkedik. Az adatok részletes elemzéséből ugyanis kiderül, hogy

  • az ortodox zsidók körében a legmagasabb a házasságban élők aránya. Miközben a konzervatív és a reform zsidóknak kicsivel több, mint a fele volt házas a kutatás időpontjában, az ortodox zsidóknak közel 70 százaléka. Ráadásul ők döntően (98 százalékuk) zsidó házastársat választanak, míg ugyanez nem jellemző ilyen arányban a többi felekezethez tartozó zsidóra.
  • Az ortodox zsidók körében a legmagasabb a gyermekvállalási hajlandóság. A felmérésben részt vett 40-60 év közötti zsidóknak átlagosan 1,9 gyermekük volt. A konzervatívok és a reform zsidók esetében ez a mutató kissé elmarad (1,8 illetve 1,7) az átlagtól, míg az ortodoxoknál jóval meghaladja (4,1) azt.
  • A zsidó szülők közül leginkább az ortodoxok járatják gyermekeiket zsidó nappali iskolába, vagy jesivába (tízből nyolcan). A konzervatív zsidóknak csak a harmada, míg a reform zsidóknak mindössze tizede.
  • Felekezettől függetlenül szinte minden vallásos zsidó büszke zsidóságára. Ugyanakkor elsősorban az ortodoxokra jellemző, hogy zsidóságukat nagyon fontosnak tartják. 87 százalékuk nyilatkozott így, ami szignifikánsan több, mint a konzervatívok (69 százalék), illetve a reform zsidók (43 százalék) esetében.

ortikutatas

Az Izraelhez való kötődés tekintetében is érdemben elkülönülnek az ortodoxok a többi zsidótól. Ugyanis amíg az utóbbiaknak a 27 százaléka nyilatkozott úgy, hogy érzelmileg nagyon kötődik Izraelhez, addig az ortodox zsidók között ez az arány 61 százalék volt.

Munkatársunktól (a Pew Research Center elemzése – A Portrait of American Orthodox Jews – alapján)