Nem elég mindent megtenni…

Azt mesélik, hogy valamikor, körülbelül száz év­vel ezelőtt, az orosz cár a zsidókra nézve fenye­gető rendeletet hozott. Meg kívánta szüntetni a hagyományos zskiő oktatást, és a zsidó szellem­mel ellentétes nevelést akart bevezetni,

A hír hallatán az ország nagy rabbijaiból álló küldöttség utazott Pétervárra, hogy megpróbálják rávenni a cárt és minisztereit, álijanak el szándé­kuktól, A rabbik azonban mindhiába igyekeztek rávenni az uralkodót a rendelet eltörlésére, napo­kon keresztül tartó fáradozásuk eredménytelennek bizonyult. A hosszú küzdelem után a küldöttség tagjai feladták a reménytelennek ítélt harcot, és már a hazatérésre készülődtek. Csupán egyvala­ki tartott ki továbbra is szilárdan, Sálom Dov Bér rabbi, az akkori lubavicsi rebbe. Társai csüggedt-ségét látva kitört belőle az elkeseredettség, és sír­va fakadt. Kollégái ekkor vigasztalni próbálták: „Rebbe, miért sírsz? Hiszen látod, mi minden tő­lünk telhetőt megtettünk!” A rebbe zokogva vála­szolt: „Hát azért jöttünk ide, hogy elmondhassuk: mi mindent megtettünk? Ez nem elég! A célt keil elérni!”

Minden évben a nagyünnepek előtti időszak a leltározás ideje. Mint az üzletemberek, átgondol­juk az elmúlt év cselekedeteit, a jó és kevésbé jó lépéseket. Egyesületünk számára még különlege­sebb ez az év, mert faár micuánkat ünnepelhet­tük: immár 13 éve dolgozunk Magyarországon. A személyes számvetésen kívül a munka e hosszabb periódusát is értékelnünk kell.

Hatvan esztendő után új fordítású kétnyelvű imakönyvek, magyar nyelvű zsidó Biblia, Peszáchi Hágádé, harmincezer Egység-olvasó, zsidó óvo­da és iskola, a Pesti Jesiva, a Nyári Zsidó Szabad­egyetem, stb. A sort még lehetne folytatni. Sok mindent elértünk, de a céltői még mindig nagyon messze vagyunk. A cél nem kevesebb, mint hogy Magyarország minden zsidója, mind a százezren megismerjék zsidó örökségüket. Tórát, Talmudot,filozófiát, szokásokat, hagyományokat.

Eddigi eredményeinket az Önök, a Ti segítsé­getekkel értük el. A jövő eredményeire is az Önök, a Ti támogatásotok lehet a garancia.

 
Oberlander Báruch

Megjelent: Egység Magazin 12. évfolyam 49. szám – 2014. július 31.