Néhány szó a zsidó házaséletről

A következőkben csak igen röviden tudjuk ismertetni a zsidó házasélet alapelveit. A téma azonban alaposabb érdeklődésre érdemes. Részletesebben a Kicur Sulchán Áruch (Budapest, 1988.) megfelelő szakaszai (153–162.) szolgálnak felvilágosítással. Szívesen ad gyakorlati tanácsot Batsheva Oberlander a 268-0183-os telefonszámon. Budapesten az esténként üzemelő mikve a VII. Kazinczy utca 16. alatt van, ahová előzetes megbeszélés szerint lehet elmenni.

 “Ne közeledj nőhöz havi tisztátalanságának idején, hogy fölfedd a szemérmét…”(3Mózes 18:19.): ez a bibliai előírás az alapja a zsidó házasságban folytatott nemi élet szabályainak. Ezeket a törvényeket általában “a család tisztaságának”, táhárát hámispáchának hívják.

Tóra szerint a havi menstruációs szakasz kezdetétől számítva hét teljes napig tilos minden szexuális érintkezés férj és feleség között. Azt az állapotot, amelyben az asszony a menstruációs szakasz alatt van, niddának nevezik, ami szó szerint “eltávolított”, “elkülönített” állapotot jelent.

 Rabbinikus határozat alapján a Talmud kiterjesztette az elkülönültség állapotát a menstruációt követő “hét tiszta napra” is. Egy átlagos nő menstruációja általában öt napig tart, tehát az elkülönültség ideje havonta körülbelül tizenkét nap.

Fölösleges hangsúlyozni, hogy a Talmud törvényei ugyanolyan erővel bírnak, mint aTóra törvényei.

Az elkülönültség ideje alatt a férj és a feleség nem alhatnak egy ágyban, nehogy megfeledkezzenek magukról. Ezért szokás a zsidó otthonokban dupla ágy helyett két ágyat használni.

Az asszony mindaddig elkülönített állapotban marad, míg el nem végzi a rituális vízbe merítkezést a mikvében. A megmerítkezés szertartása választja el a két időszakaszt egymástól: az elkülönítettség szakaszát, amikor tilos a házastársi érintkezés, és az egyesülés szakaszát, amikor az érintkezés nemcsak megengedett, hanem a testi és lelki egészség szempontjából pozitív tevékenység.

 

A bölcsek arra is intenek, hogy a férfi óvakodjék feleségét megütni, vagy szavaival szenvedést okozni neki. Ez arra vonatkozik, ha maguk között vannak. Súlyosabb az inzultus, ha mások előtt történik, és súlyosabban is esik latba.

 “A férfinak legalább úgy kell szeretnie feleségét, mint önmagát, de jobban kell tisztelnie saját magánál.” (Jevámot 62b.)

“A férfi egyék és igyék kevesebbet, mint amennyit megengedhet magának; öltözködjék úgy, ahogyan megengedheti magának; ámde becsülje meg (lássa el ruházattal és födéllel) feleségét és gyermekeit jobban, mint amennyire megengedheti magának.” (Chullin 84b.)

 “Egyél és igyál kevesebbet, és amit megtakarítasz, költsd a lakásodra!” (Peszáchim

114a.)

 “A háztartás és a gyermekek ellátásának dolgaiban a férfi kövesse felesége tanácsát, hogy béke és összhang uralkodjék otthonában.” (Bává Meciá 59a.)

“Bölcseink azt mondták: A férfi hízelegjen feleségének, hogy megóvja a házi békét.”(Midrás Jelámdénu)

 “Derék asszonyt kicsoda találhat? Értéke sokkal drágább az igazgyöngynél.”(Példabeszédek 31:10.) Egy zsidó bölcs így mondta egyszer: “Ez a zsoltár azt az asszonyt dicséri, aki elhagyja atyját, hogy férjét kövesse; aki akkor is mosolyog, ha férje haragszik; aki becsüli férjét, ha nyomorult, ha gazdag, ha öreg, ha fiatal. Habozik eljárni otthonról, de nem habozik kenyeret adni a szegénynek. Akkor sem tétlenkedik, ha sok szolgája van, hanem együtt dolgozik velük. Figyel arra, aki beszél hozzá, de nem válaszol meggondolatlanul. Osztozik férje örömében, és reményt nyújt neki a bajban. Útjai tiszták, és ruházata erkölcsös.”

“Ki a gazdag?” Rabbi Ákivá azt mondta: “Az, akinek derék felesége van.” (Sábát 25b.)

 “A férfi legyen otthon kedves, és ne követelődzzék.” (Midrás Bámidbár Rábá 89.)
 “Olyan a harag a házban, mint a féreg a szezámmagban.” (Szotá 3.) A szezámmagvak nagyon kicsik: ha féreg esik beléjük, az összeset ki kell dobni, mert nem lehet szétválogatni a jót és a férgest. “A harag ostobává teszi a bölcset.” (Peszáchim 66.) De a harag elmúltával jobb bocsánatot kérni és megbánást mutatni, mint bizonygatni, hogy nekünk volt igazunk.

A feleség és a gyerekek kívánságait, kéréseit, érveit türelmesen és figyelmesen végig kell hallgatni, hogy ne meggondolatlanul odavetett, hanem megfelelő választ tudjunk adni.

Hayim Halevy Donin Zsidónak lenni… című könyvéből.

Kapható a Chábád Lubavics Egyesületben

Megjelent: Egység Magazin 3. évfolyam 11. szám – 2014. július 28.