A kitartás és az ambíció a határozottság és a szívósság keveréke. Szerepel benne a türelem, az állhatatosság és a kurázsi. A kitartás arról is szól, hogy az ember megbízható és számon kérhető, mivel ezek biztonságot és elköteleződést nyújtanak. Kitartás nélkül semmiféle jó kezdeményezés, vagy szándék nem lehet sikeres.

A kitartás azt jelenti, hogy élünk, és haladunk előre. Azt is jelenti, hogy készen állunk harcolni azért, amiben hiszünk, és végigvinni azt. Ilyesfajta elköteleződés nélkül minden vállalás lapos és üres marad. Ez olyan energia, mely belülről fakad, és semmi nem állíthatja meg céljai elérésében. Ehhez természetesen közeli vizsgálatra van szükség, hogy megbizonyosodjunk arról, hogy a kitartás erényét egészséges és termékeny módon használjuk fel. Kérdezzük tehát meg saját magunktól: Mennyire vagyok elkötelezett az értékeim felé? Mennyit harcolnék értük? Könnyű eltéríteni az utamról? Milyen árat vagyok hajlandó megfizetni a hitemért? Van-e olyan igazság, amelyért kész lennék még az életemet is feláldozni?

A hatékony kitartásnak magában kell foglalnia a következő hét elemet: szeretet, fegyelmezés, együttérzés, kitartás, alázatosság, kötődés és méltóság. Ha valakinek problémája akad a kitartással és az eltökéltséggel, akkor az abból fakad, hogy e hét összetevő közül egy, vagy több hiányzik belőle.

22. nap (3 hét és 1 nap): a kitartás kedvessége (cheszed sebenecách)

Ahhoz, hogy valami kitartson, szeretettnek kell lennie. A semleges, vagy közömbös attitűd részleges elköteleződésben tükröződik. Ha az embernek nehézséget okoz az elköteleződés érdemes megvizsgálnia, hogy mennyire szereti, vagy élvezi azt a dolgot, mely iránt el kellene köteleződnie. Szeretem a munkámat? A családomat? Bármit, amit választok és csinálok?

A kitartás hatékonyságához szükséges, hogy gondoskodó és szerető is legyen. A szeretet nélküli kitartás visszaüthet. A nyers kitartás durva és agresszív formában is megmutatkozhat, ami aláássa a másokkal való együttműködés lehetőségét. A puszta eltökéltség nyomán az ember könnyen kontrolláló és követelődző személyiséggé válhat, elriasztva másokat a feladattól. A kitartás sikeréhez szükség van a szerető és gondoskodó attitűdre, valamint a türelemre.

Vajon a saját kitartásom nem tesz-e rugalmatlanná, esetleg nem tűnhet-e úgy mások számára, hogy rugalmatlan vagyok? Vágyaim és eltökéltségem nem tesz-e kontrollálóvá? Talán túlságosan sokat követelek? Mások (a beosztottjaim, a barátaim, a gyermekeim) akaratom és céljaim erejének hatására működnek velem együtt, vagy szeretetből? Szeretet nélküli-e a kitartásom? Vajon megengedném-e, hogy valaki megsérüljön, ha ezen át vezet az út céljaim eléréséhez? Hiszek-e abban, hogy a cél szentesíti az eszközt? Vajon semmi sem állíthat meg a céljaim eléréséhez? Ha a kitartásom van előtérben, és bármi, elém kerülő akadályt képes vagyok legyőzni, még mindig szeretettel teli vagyok? Szeretet, vagy gyűlölet befolyásol, amikor egészségtelen hatásoktól kell megvédenem magamat és másokat (ld. első és második hét)?

ÓMERSZÁMLÁLÁS

Az áldás szövege:

בָּרוּךְ אַתָּה ה’ אֱלֹהֵינוּ מֶלֶךְ הָעוֹלָם, אֲשֶׁר קִדְּשָׁנוּ בְּמִצְוֹתָיו וְצִוָנוּ על ספירת העמר.

Báruch Átá Ádonáj Elohénu melech háolám, áser kidsánu bemic­votáv, vecivánu ál szfirát háomer.

Áldott vagy Te, örökkévaló Istenünk, a Világ Királya,

aki megszentelt minket parancsolataival és elrendelte az ómer számlálását.

Az áldás után a nap számát mondjuk:

Hájom snájim veeszrim jom sehem slosá sávuot vejom echád báomer. – Ma van az ómerszámlálás huszonkettedik napja, ami három hét és egy nap.

Majd egy lezáró könyörgés következik:

הרחמן הוא יחזיר לנו עבודת בית המקדש למקומה במהרה בימינו אמן סלה.

Háráchámán hu jáchzir lánu ávodát bét hámikdás bimherá vejáménu ámen szelá.

A Kegyelmes állítsa vissza a szentélyszolgálatot minél hamarabb, még napjainkban, ámen, szelá.

 

zsido.com