Bencion Meir Uziel rabbi, Izrael első szfárádi főrabbija 1880-ban született Jeruzsálemben, a szfárádi közösség egy jó nevű családjának sarjaként. Apja, Joszef Refáel rabbi a jeruzsálemi szfárádi közösség bét dinjének, vallási bíróságának feje volt, és apja nyomdokain a húszéves Bencion Uziel már jesivában tanított és egy jesiva alapításában is részt vett. 1911-ben avatták a jaffói szfárádi közösség cháchámjává (a.m. bölcs), szellemi vezetőjévé. Ebben a minőségében kötött barátságot Ávráhám Jicchák Kook rabbival, akivel karöltve az askenázi és a szfárádi közösségek kapcsolatának javításán fáradoztak ettől fogva.

Rengeteg energiát fordított a jaffói zsidó közösségek körülményeinek és infrastruktúrájának javítására, illetve a zsidók védelmére Erec Jiszráelben. 1917-ben a város török urai a közösség többi tagjával együtt Damaszkuszba száműzték, de később engedélyt kapott a visszatérésre. 1920-ban csatlakozott a vallásos-cionizmus mellett elkötelezett mizráchi mozgalomhoz és egészen haláláig az Izraelben és az Izraelen kívül élő szfárádi zsidók jogaiért és életkörülményeinek javításáért dolgozott.

Uziel rabbi rengeteget utazott azzal a céllal, hogy minél több zsidót meggyőzzön arról, hogy költözzenek Izraelbe. Úti céljai igen változatosak voltak, Irántól az Egyesült Államokig terjedtek. Három éven át volt a görögországi Szaloniki rabbija, ezen időszak alatt Talmud Tórák (alsófokú iskolák) és jesivák hálózatát alakította ki. Azt mondják, hogy karizmatikus személyisége olyan hatással volt a szaloniki zsidókra, hogy az ő vezetése idejében mindenki szombatot tartott és betartotta a kóserság törvényeit is. Izraelbe visszatérve előbb tel-avivi főrabbiként, majd 1939-től az államalapítás előtti Izrael első szfárádi főrabbijaként szolgált. 1973-ban, elul hó 24-én hunyt el. Nevét egy kis vallásos mosáv (mezőgazdasági település), Bét Uziel őrzi Izrael központi régiójában.

Bokros teendői mellett Uziel rabbi rengeteget írt. Mélyen hitt abban, hogy az egyre növekvő zsidó jelenlét Izraelben a közeledő megváltás első jele, a szétszórtak egybegyűjtésének kezdete.

„Emlékezzetek erre, tudjátok és higgyétek, hogy ez Isten keze, mely azért teszi ezt [a szétszórtak egybegyűjtését, Izrael benépesítését], hogy teljesítse szent prófétái szavát és elhozza a zsidó nép örök békéjét és békét hozzon az egész világra.”

Ahhoz azonban, hogy ez a béke eljöjjön, a zsidóknak be kell tartaniuk az isteni parancsolatokat, megszentelve ezzel az Örökkévaló Nevét. Fontosnak tartotta a héber nyelv használatát és elterjesztését az országban, valamint hangsúlyozta a föld megművelésének és termővé tételének kiemelt jelentőségét. Arra biztatta a háredi jesivában tanuló diákokat, hogy szent tanulmányaik mellett olyan képesítést is szerezzenek, amivel pénzt tudnak keresni és ne vonják ki magukat a katonai szolgálat alól, továbbá számos, a az ortodox körökben megszokottnál liberálisabb álláspontot képviselt a nőket érintő kérdésben.

A későbbi szfárádi főrabbi, az akkor még fiatal Mordecháj Élijáhu rabbinikus vizsgájára készült a rison lecion, vagyis Izrael vezetője, a szfárádi főrabbi előtt. Belépett a rabbihoz, megkezdődött a vizsga, háláchát, vagyis zsidó jogot érintő kérdések hangzottak el és a rabbijelölt válaszolt. Hosszas vizsgáztatás után Uziel rabbi egy különösen nehéz és bonyolult kérdést tett fel. A jelölt habozott:

„Ha így nézem, úgy helyes, ha úgy nézem, így helyes…” Ahogy a választ keresgélte, rettegés költözött a szívébe: Uziel rabbi esetleg megtagadja tőle a szmichát, a rabbiságot igazoló dokumentumot? A rabbi azonban így szólt: „Mássz csak fel a létrára, és vedd le fentről a negyedik polcról az ötödik könyvet.” A remegő térdű rabbijelölt teljesítette a kérést. Uziel rabbi felcsapta a könyvet és azt mondta: „Olvasd!” Kiderült, hogy a kötet bölcs és híres írója sem volt bizonyos abban, hogy hogyan kell a kérdésben helyesen dönteni. Uziel rabbi pedig levonta a következtetést a fiatalember számára: „Láthatod, hogy még ez a nagyszerű bölcs sem tudott választ adni a kérdésre a saját könyvében. Soha ne féld bevallani, ha valamit nem tudsz!”

Fotó: Alex Shute on Unsplash