Kétszáz évvel az első kantonisták érkezése után, mikvét avattak Omszkban.

A Szibéria délnyugati részén, Moszkvától 2700 km-re fekvő városban az ún. kantonisták alapították az első zsidó hitközséget 150 évvel ezelőtt. A kantonisták olyan zsidó fiatalok voltak, akiket cári rendeletre 25 évre besoroztak a hadseregbe. A sorozás legfőbb célja az volt, hogy a zsidó ifjakat végleg elszakítsák népüktől és vallásuktól. Bár a hosszú katonaidő, a háborúk és a rossz körülmények megtizedelték a kantonistákat, a zsidó szellemet nem lehetett kiirtani belőlük: leszerelésük után számos zsinagógát és közösséget alapítottak.

 Az új mikve felavatása (jobbról Berel Lazar rabbi)

Az új mikve felavatása (jobbról Berel Lazar rabbi)
Az omszki hitközséget később tovább erősítette a Szibériába száműzött zsidók érkezése. Az első, és mindmáig működő zsinagógát 1854-ben emelték. A zsinagóga mellett minden bizonnyal építettek mikvét is annak idején, ám azt a kommunista rezsim leromboltatta, és nem maradt semmi nyoma.

 A felújítás előtt álló omszki zsinagóga belső tere

A felújítás előtt álló omszki zsinagóga belső tere
A mostani, három évig tartó építkezés anyagi terheit több mint ezer helyi zsidó lakos vállalta magára. „Az a tény, hogy az egész közösség részt vett a beruházásban, legalább annyira fontos, mint maga a mikve.” – mondta Oser Krichevsky rabbi, a város Chábád-központjának igazgatója. „Az összefogás, mely lehetővé tette a mikve felépítését, illetve a felújítási projekt elindítása jól mutatja az omszki zsidó élet felvirágzását. Maga az építkezés egyszerű dolog. Sokkal nehezebb az emberek lelkét megérinteni. Ami a városunkban történik, az a közösség fejlődéséről és növekedéséről tanúskodik” – tette hozzá a rabbi.

 Berel Lazar rabbi felszegezi a mezuzát az új mikve bejáratára

Berel Lazar rabbi felszegezi a mezuzát az új mikve bejáratára
Az avatóünnepségen részt vett Berel Lázár, Oroszország főrabbija.  A ceremónia során bejelentették, hogy megkezdik a 150 éves zsinagóga teljes körű felújítási munkálatait, és lerakták a zsidó közösségi központ új épületének alapkövét is.

Az új omszki zsidó közösségi ház alapkőletétele
Az új omszki zsidó közösségi ház alapkőletétele
Forrás: chabad.org

Megszakítás