Tu beÁv, áv hónap 15. egykor, a Szentély idejében a pár­válasz­tás ünnepe volt: „Ezeken a napokon Jeruzsálem leányai kimennek… és a szőlőskertekben táncolnak. És mit mondanak? Fiatal emberek, emeljétek fel tekinteteteket és nézzétek, kit

választotok magatoknak…” (Táá­ni­t 26b) A Talmud ezt a napot nagyon különlegesnek tartotta: „Azt mondta Simon ben Gám­liél: Nincs nagyobb örömünnep a zsidóknak, mint áv hó 15. és Jom Kipur.” (uo.) Csakhogy ez a különleges fontosságú ünnep a Szentély pusztulása után fokozatosan elvesztette jelentőségét, és lassan majdhogynem a feledésbe merült.

Zalman Leib Estulin rabbi, 1991-ben Tu beÁv után pár nap­pal tett látogatást a lubavicsi Rebbénél, Menáchem Mendel Schneerson rabbinál. Estulin rabbi felidéze a Rebbének, amit egy idős berdicsevi haszidtól hallott, miszerint a híres cádik, a berdicsevi Lévi Jicchák rabbi már áv hó 15-től kezdve boldog újévet kívánt az embereknek (noha Ros Hásáná csak másfél hónappal később köszönt be). „Jó beírást és jó bepecsételést” – ezt kívánta mindenkinek a berdicsevi rebbe, utalva arra, hogy újévkor az Örökkévaló bejegyzi és bepecsételi minden ember következő évi sorsát. A Rebbe válaszul elmondta Estulin rabbinak, hogy ugyanezt feljegyezték a munkácsi rebbéről is, aki Lévi Jicchák rabbi után élt. Tu beÁv napja a nyári napforduló környékén van: ilyenkor a leghosszabbak a napok és a legtöbb a fény – ugyanakkor ilyenkor indulunk el az egyre rövidülő napokkal az őszi ünnepek felé.

Nem hagyhatjuk figyelmen kívül a tényt, hogy Tisa beÁvot, a napot, melyen mindkét Szentélyt lerombolták és Tu beÁvot, a napot, melyen zsidó családokat alapítottak és amelyen a későbbiek folyamán engedélyezték a különböző törzsek tagjai közötti házasságkötést, nem egész egy hét választja el egymástól. A Szentély pusztulásához a zsidók közötti gyűlölködés vezetett, míg a a megváltáshoz és a harmadik Szentély felépüléséhez többek között a zsidó családokon, a családi élet tisztaságán, a hagyományok szellemében nevelt újabb és újabb generációkon át vezet az út.

Írjon be és pecsételjen be ben­nün­ket az Örökkévaló egy olyan évre, ami elhozza a megváltást!

A lubavicsi Rebbe Zalman Leib Esutlin rabbival beszélget