MEGVÁLTÁS A VILÁGNAK

Jó hír, nagyon jó hír. Olyannyira, hogy mikor e sorokat írom, az első kiadás – a kétkötetes, impozáns Biblia kétezer példánya – már el is kelt, nem is éppen olcsón, és már tervezik a második kiadást.

Bölcseink szerint aki a forrás megjelölésével, helyesen idéz valamit, az mintegy megváltást hoz a világra. A zsidó szellemű Biblia-fordítás jelentős alkotásának felélesztése és a mai magyarországi zsidó olvasó kezébe adása beleillik ebbe a gondolatmenetbe, és nagyskajách jár Raj Tamásnak, aki ezt a régóta esedékes műveletet elvégezte.

A “bösém omrám”, a név megemlítése azonban megkövetelte volna a fordítók neveinek felsorolását az első kötet elején. Kerestem, nem találtam. Végül is “Jágáátá umácátá, táámin”, vagyis “Aki keres, talál” (nem szó szerint fordítva…). A második kötet végéntaláltatik Raj Tamás kis cikke az IMIT-Bibliáról és fordítóiról, név szerint Bernstein Béla, Fischer Gyula, Neumann Ede, Lőwy Mór, Perls Ármin, Vajda Béla, Bárány József és Herczog Manó rabbikról. Mindnyájuk emléke legyen áldott, hiszen a fordítók érdeme nem kisebb, mint Raj Tamásé.

Biblia. Teljes, kétnyelvű (héber-magyar) Biblia két kötetben. Budapest, 1994, Makkabi Kiadó. Az IMIT-Biblia változatlan utánnyomása. 1328, 1456 oldal.

Megjelent: Egység Magazin 5. évfolyam 20. szám – 2014. július 29.