Benjamin Netanjahu miniszterelnök budapesti látogatása kapcsán a zsido.com olyan különleges videókat tett közzé, melyek a lubavicsi rebbe, Menáchem Mendel Schneerson rabbi és Izrael Állam miniszterelnökeinek kapcsolatáról tanúskodik. Most ezekből adunk közre részleteket.

 

Menáchem Begin megállapodása a Rebbével

„Eljöttem ma este nagy mesterünkhöz, nagy tanítónkhoz, a lubavicsi rebbéhez, hogy áldását kérjük, mielőtt Washingtonba megyek találkozni Carter elnökkel a fontos megbeszélésekért, amiket tartani fogunk a Közel-Kelet jövőjéről.” – így kezdte a sajtó előtt tartott beszédét Menáchem Begin miniszterelnök – „Izrael népe, a zsidó nép örök nép és a sorsuk és jövőjük nem függ … még a szabad világ vezetőjével való tárgyalástól sem. Mindazonáltal egy ilyen tárgyalásnak fontos hatása lehet a jövőre, ezért kértem a Rebbe áldását. Schneerson rabbi nagy ember Izraelben, mindannyian tiszteljük őt, mindannyian elfogadjuk az ítéletét. … az áldása reméljük, megerősít minket … az USA elnökével folytatandó tárgyalások során.”

„Hálás köszönetünk a miniszterelnöknek és rajta ke­resz­­tül az Izrael földjén élő zsi­dók­nak és a Szentföldön min­den­ki­nek” – kommentálta a ta­lálkozót a Rebbe, aminek rész­leteiről azonban nem lehetett sokat megtudni: „Van egy régi szokás köztünk sok éve már – nem ez az első találkozá­som Schneerson rab­bival –, a Reb­bé­vel folytatott min­den beszélgeté­sünk bizalmas.” – nyilatkozta Begin. Érde­mes megemlíteni, hogy Snéor Sá­zár államelnökkel történő találkozója is zárt ajtók mögött, a nyilvánosság kizárásával zajlott.

 

A zsidókat mozgatni kell

Ariel Saron így emlékezett a Rebbére: „Talán a Rebbe hitt a legerősebben a zsidók Isten adta erejében azok közül, akikkel valaha életemben találkoztam. … Egyszer azt mondta nekem: «A zsidókat mozgatni kell, aktivizálni. Nem szervezésről beszélek. Szervezés az, mikor néhány zsidó vezető összeül egy vacsorára és a következő nap az újság megírja, hogy arra a következtetésre jutottak, hogy meg kell szervezni még egy közös vacsorát. De mikor a zsidó népről beszélünk, más megközelítésre van szükségünk. A zsidóknak vezetésre, irányításra van szükségük, meg kell mutatni nekik, mit kell véghezvinniük.»

Habár nem vagyok vallásos, számomra a zsidóságom a legfontosabb dolog az életemben. Aggódom a zsidó emberek jövőjéért, és hiszek a zsidó oktatás fontosságában. Így nagyon megfogott, hogy számára is ez volt a legfontosabb küldetés: «Az identitásnak párosulnia kell tettekkel, hagyományőrzéssel, parancsolatteljesítéssel. … Mindig lehet többet és többet tenni, senki sem tökéletes. Én például nem teljesítek egy fontos parancsolatot. Nem élek Izrael földjén.» A Rebbe hitt abban, hogy a zsidóknak nem mások elismerését kell keresniük. A kapcsolatok nagyon fontosak, pláne nemzetközi szinten, de a legfontosabb dolog egy zsidónak saját zsidóságát megélni, annak megfelelni és nem másoknak.”

 

Benjamin Netanjahu küldetése az ENSZ-ben

Benjamin Netanjahu az elmúlt években ENSZ döntések kapcsán többször is felidézte 1987-es találkozóját a lubavicsi Rebbével, Menáchem Mendel Schneerson rabbival. Erre a bizonyos találkozásra – melyet sok másik követett – a Rebbe hí­vatta magához Netanjahut, aki akkor kezdett el ENSZ nagykö­vet­ként dolgozni Washingtonban. A Rebbe Szimchát Torá es­téjén más egyebek mellett azt mondta neki az ENSZ-ről: „A hazugságok házába mész… Em­lékezz, hogy egy tökéletesen sö­tét teremben, ha meggyújtasz egy kicsi gyertyát, azt a drága fényt messziről meglátja majd mindenki. A küldetésed, hogy gyújts egy gyertyát az igazságért és a zsidó népért.”

Megjelent: Egység Magazin 27. évfolyam 97. szám – 2017. július 20.

 

Megszakítás