LUBAVICSI RABBI A MAGYAR PARLAMENTBEN

1997. október 28-án dr. Timár György országgyűlési képviselő, a Független Kisgazdapárt alelnöke, a magyar-izraeli interparlamentáris únió magyar elnöke baráti látogatásra hívta meg Oberlander Báruch rabbit, a Chábád Lubavics Zsidó Nevelési és Oktatási Egyesület megalapítóját, a budapesti Vasvári Pál utcai zsinagóga rabbiját az Országházba. A találkozón a magyar parlamenti élet mintegy félszáz kitűnősége jelent meg, köztük ismert politikusok, pártvezetők, tudósok, a magyar történelmi egyházak reprezentánsai. Oberlander rabbi immár másodszor volt a magyar Parlament képviselőinek vendége.

Fontosnak tartjuk megjegyezni: olyan napon voltak kíváncsiak az amerikai születésű rabbi magyar nyelven megtartott előadására, amikor a politikai élet viharai kiváltképp magas hullámokat vetettek, s a pártok házatáján nem egy konfliktus kötötte le a közszereplőket.

A meghívók elküldéséről dr. Timár jó előre gondoskodott, s személyes igyekezetével is azon volt, hogy minél több képviselő érdeklődését felkeltse a chábád lubavicsi rabbi előadása iránt.

A rendhagyó tóramagyarázat reggel fél nyolckor, a napirend szerinti üléskezdet előtt egy órával kezdődött. Oberlander Baruch pontosan érkezett s nemcsak az lepte meg, hogy milyen sokan kíváncsiak szavára, hanem az is, hogy a zsidóság kötelékébe tartozó képviselők kipával a fejükön jelentek meg.

A heti szidrá Noé történetét mondja el. A bűnt, a büntetést (a vízözönt) és a megváltás lehetőségét. A tóra egyik legszebb, filozófiai értelemben is egyik legérzékletesebb tanítása ez a szakasz. Nem véletlen, hogy felkeltette a megjelentek figyelmét, s többen oly igényesen reagáltak a hallottakra. Torgyán József, az FKGP elnöke is indítattva érezte magát a hozzászólásra.

Végül hadd idézzük a program kezdeményezőjének, dr. Tímár György képviselőnek a programon elhangzott fontos megjegyzését: “Mint akit átfogó módon érdekelnek és személyemben is érintenek a magyar-izraeli kapcsolatok, egyszer, s talán nem is sokára, módom lesz a jeruzsálemi parlamentben, a Knesszetben kifejtenem álláspontomat a kétoldalú kooperáció fontosságáról, a továbbfejlesztés módozatairól.”

B. Smuél

Megjelent: Gut Sábesz 2. évfolyam 5. szám – 2014. augusztus 5.