Egy új találmányt azzal hirdetnek, hogy a segítségével szombaton is fel lehet kapcsolni a lámpát az előírások megsértése nélkül. Kérdés, hogy ez valóban így van-e.

A modern technika rendszeresen vet fel kérdéseket a szombat-tartással kapcsolatban. Természetes, hogy szombaton is szívesen élvezzük a technika áldásait – nagyon kellemes, amikor a nyári hőségben az előre beprogramozott légkondicionáló elkezdi fújni a hideg levegőt, vagy amikor az előre beállított időzítő este felkapcsolja a villanyt, és nem kell sötétben vacsoráznunk. A háláchá szerint közterületen semmit nem vihetünk magunkkal szombaton, így komoly könnyítést jelent az éruv féle kerítés is, mely a zsidó jog által meghatározott módon egységesíti a köz- és a magánterületeket, és ezáltal lehetővé teszi, hogy az éruv által körülkerített területen belül szombaton megengedett tárgyakat magunkkal vigyünk, vagy babakocsit toljunk. Fontos hangsúlyozni, hogy ezek a találmányok nem vetnek fel háláchikus kérdéseket azzal kapcsolatban, hogy igénybe vehetjük-e őket szombaton. Ha korábban, még gyertyagyújtás előtt beállítottuk az időkapcsolót, akkor onnantól kezdve nem kell beleavatkoznunk, a kapcsoló magától végzi a dolgát.

Időről időre jelennek meg újítások is a piacon, ilyen például az ötletes KosherLamp (“kóser lámpa”), melynek külső, elforgatható burkolata elzárja a fény útját, ezért úgy tudunk sötétet, vagy világosat csinálni, hogy közben nem nyúlunk az elektromossághoz, vagyis nem teszünk semmi olyasmit, ami a háláchá ellen való lenne. Vannak olyan új találmányok is, melyeket elsősorban az egészségügyi intézményekben alkalmaznak annak érdekében, hogy a szükséges beavatkozások elvégzésekor a lehető legkevésbé kelljen megszegni a szombatot.

Az elmúlt hónapokban egy új eszköz, a Menachem Kalati által kidolgozott KosherSwitch („kóser kapcsoló”) kapott kiemelt figyelmet, és kavart nagy vitákat a háláchá ismerői között. Sokan azt mondják, hogy ez a szerkezet a lassúfőzőhöz (angolul crockpot) mérhető jelentőségű találmány a szombattartás egyszerűbbé tételének terén. A KosherSwitch tulajdonképpen egy különleges villanykapcsoló. Hétköznapi állásában átlagos villanykapcsolóként működik, szombati üzemmódban azonban különlegesen funkcionál. Az eszköz belsejében egy „adó” véletlenszerűen küld elektromos impulzusokat a „vevő” felé. A kis műanyag fül elmozdításával belül egy relét mozdítunk el, mely állásától függően vagy elzárja az elektromos impulzusok útját, vagy átengedi azokat.

A rendszerbe építettek néhány gátat (ez háláchikus követelmény): egyrészt néha akkor sem sikerül létrejönnie a kapcsolatnak, ha a relé nem állja útját az elektromosságnak, másrészt véletlen számokat is át kell ugrania a szerkezetnek ahhoz, hogy értelmezni tudja a létrejövő kapcsolatot , és ha ez nem történik meg, akkor újrakezdődik a ciklus. Amikor éppen nem bocsát ki az adó rész elektromos impulzust, akkor az egész szerkezet nyugalmi állapotban van, ezt kívülről egy kis zöld fény jelzi. Ha ilyenkor elmozdítjuk a külső kapcsolót, akkor gyakorlatilag nem történik semmi, majd csak akkor, ha a következő elektromosság érkezik, és ez alapján a szerkezet le-, vagy felkapcsolja az áramot. Azokban a másodpercekben, melyek az elektromos impulzus kibocsátását megelőzik (maga az esemény néhány tizedmásodpercig tart csupán), egy kis piros lámpa világít kívül, és figyelmeztet arra, hogy most nem szabad a szerkezethez nyúlni.

Eddig az elmélet. Igazán vonzó: akkor és ott csinálunk fényt, amikor és ahol szeretnénk, és mindehhez nem kell elektromossághoz nyúlnunk, csupán egy kis műanyag lapocskát kell elmozdítanunk, a többi már magától megy. A kortárs döntéshozók azonban nem látják ezt ennyire egyszerűnek, sőt: sokan közülük úgy gondolják, hogy igen komoly probléma lehet az eszközzel (a szombattartás szempontjából), és ennek megfelelően szerteágazó vita alakult ki a témában.

A KosherSwitch gondolata már 2010-ben, vagyis öt évvel ezelőtt megszületett. Ekkor rabbi Manis Friedman egy levelet írt Kalatinak, melyben bátorította őt a további kísérletezésre, hiszen micva másokat a szombat megtartásában segíteni, azonban azt is hozzátette, hogy kizárólag megfelelő háláchikus irányítás alatt érdemes foglalkozni a fejlesztésekkel. Bár vannak olyanok, akik támogatják a KosherSwitch használatát, meglehetősen erőteljesek az azt ellenző hangok is.

Rabbi Yisrael Rosen például, aki a sábátkor is használható elektronikus eszközöket fejlesztő Zomet Intézet vezetője, egyértelműen kijelentette, hogy a KosherSwitch nem alkalmazható szombaton, mivel egyetlen ortodox rabbi sem engedi meg a grámá koncepciójának ilyen módon, kizárólag kényelmi szempontokból való felhasználását. A grámá háláchikus kifejezés, azt jelenti, hogy olyan esemény, indirekt cselekedet, amelyet valami más okozott, azonban a bekövetkezése nem volt törvényszerű. Ezért építettek a tervezők hibalehetőségeket is a rendszerbe, vagyis olyan gátakat, amelyek megteremtik a bizonytalan működésnek azon fokát, amelynek következtében nem azonnal kapcsolódik fel a lámpa, illetve nem kapcsolódik fel minden alkalommal, amikor egy másik állásba tesszük a kapcsolót.

Rabbi Dovid Schochet, az Egyesült Államok és Kanada egyik legfontosabb lubavicsi szervezetének, a Vaad Rabbonei Lubavitchnak az elnöke kijelentette, hogy ezt az eszközt semmiképpen nem szabad sábátkor alkalmazni, mivel: „bár azt mondják, hogy (a működés) véletlenszerű, valójában bizonyosak lehetünk abban, hogy egy rövid időn belül létrejön (záródik) az elektromos áramkör”. Sok más ellenzővel együtt azzal is érvel, hogy ki tudja, milyen messzire vezethet ennek a kapcsolónak a használata, talán annyira, hogy „végül lesznek olyan cateringek, melyek szombaton főznek ételt a KosherSwitch segítségével”.

Ez a gondolatmenet egybecseng számos vezető döntéshozó álláspontjával. Ugyanezt képviselik többek közt a tiltást megfogalmazó levél aláírói, többek közt: Rabbi Yisroel Belsky, az Orthodox Union (OU) egyik legfontosabb döntéshozója; Rabbi Dovid Feinstein, Rabbi Shmuel Kamenetsky, és rabbi Shlomo Eliyahu Miller – mindannyian jesivák vezetői.

A magyar származású Yosef Braun rabbi, a Crown Heights-i bádác (rabbinikus bíróság) tagja, a következőket írta:
„Technológiai cégek számos olyan modern újítása létezik, melyeknek az a célja, hogy segítsék a szombattartást a kórházakban, illetve más egészségügyi környezetben, hogy elkerülhetővé váljon a tórai törvények komoly megszegése. Ezen újítások egy része a grámá elven nyugszik: ha egy tiltott munkát indirekt módon végzünk el, akkor csak rabbinikus tiltás alá esik, és ezért a tilalom gyakran nem érvényes egészségügyi keretek között. Ezek az újítások sok esetben megfelelnek a grámá követelményeinek is, mivel azon az elven alapulnak, hogy megelőzzük valaminek a megelőzését (möniát hámöniá), vagyis megakadályozzuk az eszközt abban, hogy valamit megakadályozzon. Az eszköz normális működése szerint elvégzi a meláchát (sábátkor tiltott munkát), és a használó kiveszi a „fékeket” – elektromosság használata nélkül -, melyek megakadályozták az eszközt abban, hogy elvégezze a feladatát. Máskor a már fennálló állapot kiterjesztésén alapul az eszköz szombati használata: ahelyett, hogy megnyitnánk, vagy bezárnánk egy áramkört, egyszerűen megtartjuk az eszköz adott állapotát… vannak olyan egyének, akik, akár jó szándékkal is, ilyen eszközöket terjesztenek. Sajnos sok esetben ezeknek a használata kifejezetten szombatszegésnek minősül… Mivel ezek a fejlesztések még újak, mindenképpen szükség van a működési elvük szakértő felülvizsgálatára egy poszék (háláchikus döntéshozó) által, nehogy… chilul sábát, a szombat megszentségtelenítése történjen, chász vesálom.”

DA

Megszakítás