KI MIT TUD?
 
Kérdések: Pinchász
   1. Mi lett Pinchász jutalma?

2. Hány éves kortól számolták a hadbavonultakat?

3. Hány embert számoltak meg Menáse családjából?

4. Celáfchádnak lányai vagy fiai voltak?

5. Mit tehetett Mózes Abárim hegyén?

Küldje be válaszait augusztus 1-ig a szerkesztőségbe. A helyes megfejtők között jutalmat sorsolunk ki.

* * *

Az alábbiakban közöljük a Gut Sábesz 39. számában közölt kérdések helyes válaszait:

1. Lévi törzséből.
2. Kétszázötvenen.
3. Elnyelte őket a föld.
4. Áron vesszeje.
5. Igen, a tized tizedét.

Megjelent: Gut Sábesz 1. évfolyam 42. szám – 2014. július 31.