KÉRDÉS – FELELET

Mit tudsz a ZSIDÓ BIBLIÁRÓL?

Azon ünnepélyes alkalomból, hogy újra megjelenik, illusztrált kiadásban, a neves Hertz Biblia — a Chábád Lubavics Egyesület kiadásában — teszteljük olvasóinkat. Lássuk, mit hallottunk, mit tudunk a Zsidó Bibliáról. Miben különbözik az az őt követő utánzatoktól, mi a lényege, mi az a központi üzenet, amit a zsidó nép és az egész emberiség számára közvetít. Minden segédeszköz felhasználható. Különösen ajánljuk Naftali Kraus Ősi Forrás gyűjtőcímű, a témakörben megjelent öt könyvét (néhány közülük még kaphatók egyesületünkben). A helyes megfejtők között, akik azt 1996. október 10-ig beküldik, az ötkötetes Hertz Biblia két példányát sorsoljuk ki. Jó és eredményes munkát kívánunk.

1. Hány részből áll a Zsidó Biblia?
2. Mik ezen részek címei magyarul (és héberül)?
3. Mózes öt könyve melyik része a Zsidó Bibliának?
4. Sorolja fel Mózes öt könyvének magyar nevét.
5. Sorolja fel az öt könyv héber és latin nevét.
6. Hány szakaszból áll Mózes öt könyve?

7. Hány olyan szakasz (szidrá, párásá) van Mózes öt könyvében, amely egy bizonyos emberről van elnevezve?

8. Sorolja fel ezen emberek nevét.

9. Hány zsidó és hány nem zsidó van az említettek között?

10. Mi a zsidó elnevezése (egy szóval) Mózes öt könyvének?
11. Melyik Mózes öt könyvének legjelentősebb passzusa?

12. Melyik az a — legszentebb — zsidó ima, ami Mózes öt könyvéből ered?

13. Hány parancsolatot foglal magában a Zsidó Biblia?

14. Kik a Zsidó Biblia első részének főhősei? (Említsen meg öt nevet).

15. Ki volt Hertz rabbi, a kommentárok szerzője?

Az alábbiakban közöljük az Egység 25. számában közölt kérdések helyes válaszait.

1. Hat fejezetből. 2. Kinján Tóra. 3. A szivárvány, A kút, Bileám szamara, A Sámir nevű csodabogár, a “föld szája” (ami Koráchot elnyelte) stb. 4. Fenevadak garázdálkodását (ezek lehetnek kétlábú “fenevadak” is). 5. Asszony nem vetélt el; Jom Kippurkor a főpap nem vált alkalmatlanná a szolgálatra ; az eső nem oltotta el az oltáron a tüzet, (pedig az a szabad ég alatt volt); kígyó és skorpió nem tettek kárt; soha senki a zarándokok közül nem mondta társának: szűk nekem a hely, hogy meghálhassak Jeruzsálemben stb. 6. Egy jámbor ember. 7.Jochanán a “Cipész” mondása: “Minden gyűlés ami önzetlen és alkotó célt szolgál, maradandó eredményeket tud felmutatni” (Atyák 4:11.). 8. Elisá nagy Talmud-tudós volt, a “négyek” egyike, akik bementek a titkos tanok ligetébe (Párdész). Akiba tanítványa és társa; Később eretnek lett és a rómaiak “Egyházügyi Hivatalának” szolgálatába szegődött. Méir tanítványa szerint halála előtt megtért. 9. Hat nap alatt, tíz mondással. 10. Tíz nemzedék. 11. Dávid királytól (Atyák 6:3.). 12. A királyság megszerzéséhez 30 érdem elég; a papi méltósághoz 24; a Tóra elsajátításához 48 dolog szükséges (l. felsorolva Atyák 6:6., illetve Zsidó Imakönyv307. oldal.) 13. Tanulás, odafigyelés, szorgalmas ismétlés, értelem, Istenfélelem, szerénység, életöröm, a bölcsek szolgálata, lelki öröm, jó barátok, stb. 14. Az Örökkévaló szerzeményei (“birtokai”) ezen a világon: a Tóra, az ég és a föld, Ábrahám ősapánk Izrael (vagyis a zsidó nép) és a szentély (Atyák 6:10.).

Megjelent: Egység Magazin 6. évfolyam 26. szám – 2014. július 29.