Kérdés – Felelet

A következő kérdésekkel folytatjuk az Atyák bölcs tanításaihoz kapcsolódó, ismeretterjesztő, fejtágító vetélkedőt. Segédeszközül szabadon használható az új magyar fordításban nemrégiben megjelent imakönyv, a Sámuel Imája, melyben az “Atyák” teljes fordítása megtalálható. A helyes megfejtők között – akik azt augusztus 15-éig beküldik – értékes jutalmakat sorsolunk ki. Az “Atyák tanításait” a hagyomány szerint Ros Hásánáig tanulmányozzuk: minden szombaton egy-egy fejezetet. A kérdések nem nehezek, csak bele kell nézni a könyvbe. Jó és eredményes munkát kívánunk!

1. Hány fejezetből áll az Atyák?

2. Mi a – külön – elnevezése az utolsó fejezetnek?

3. Soroljon fel legalább öt olyan teremtményt, amelyet az Atyák szerint pénteken estefelé, Bén Hásmásot, alkotott a Teremtő.

4. Milyen büntetést helyez kilátásba az Atyák a hamis esküre, illetve Isten nevének megszentségtelenítésére?

5. Az Atyák tíz olyan csodát említ, ami a jeruzsálemi Szentélyben történt rendszeresen. Soroljon fel közülük legalább ötöt.

6. Hogyan definiálja az Atyák azt az embert, akinek szavajárása: “ami az enyém – az lehet a tiéd és ami a tiéd – az is a tiéd”?

7. Mi volt Jochanán, “a cipész” szavajárása?
8. Mit tud Elisa Ben Avujáról?

9. Hány mondással teremtette Isten a világot?

10. Hány nap alatt?

11. Hány nemzedék telt el Noé és Ábrahám között?

12. Kitől tanultuk azt, hogy “aki barátjától akár csak egyetlen fejezetet tanul, vagy csak egyetlen bibliai verset, vagy akár csak egyetlen [héber] betűt, az köteles őt tanítómestereként tisztelni”?

13. Hány érdem kell, az Atyák szerint, a királyság, a papság és a Tóra megszerzéséhez, illetve elsajátításához?

14. Soroljon fel tizet a Tóra elsajátításához szükséges érdemek közül (lásd 6. fejezet).

15. Sorolja fel, mik az Örökkévaló “szerzeményei” az általa teremtett világban.

Könyvjutalmat nyertek:

Biener Veronika, Budapest
Jurák László, Veszprém
Radnóti László, Veszprém

A helyes válaszok:

Az előző számban megjelent kérdésekre. 1. A Misna Nezikin traktátusában. 2. Az Atyák alatt itt a Misna- és a Talmud-bölcseket értjük. 3. A sorrend: Mózes, Jósua, Öregek, Próféták és a Szent gyülekezet tagjai. 4. Hillel. 5. Azt mondta neki: “Mivel vízbe fojtottál (másokat), vízbe fulladtál és végül majd vízbe fulladnak azok is, akik téged vízbe fojtottak!” 6. A Szent Gyülekezet tagjai között volt Ezra az Írástudó, a három utolsó próféta, Chágáj, Zechárjá, és Máláchi, valamint még sokan a kor nagyjai közül. 7. Az első “páros” Joszé ben Joezer és Joszé ben Jochánán volt. 8. Az utolsó “páros” Hillel és Sámáj volt. 9. Az alternatív Atyák rabbi Nátánról kapta a nevét. 10. “Legyetek elővigyázatosak az ítélkezésben”; “készitsetek védőgátat a Tórának”; “állítsatok minél több tanítványt”. 11. Chanina ben Trádjon és rabbi Akiba. 12. Öten voltak. 13. Eliezer ben Hirkános, Jehosuá ben Chánánjá, Joszé HáKohén, Simon ben Netánél, Elázár ben Árách. 14. A jávnei iskolát Jochánán ben Zákáj alapította. 15.Rábán Gámliél (a második) állt az élén mint fejedelem.

Megjelent: Egység Magazin 6. évfolyam 25. szám – 2014. július 29.