Kérdés — felelet

1. Ki volt az első halott, akinek temetéséről beszámol a Tóra?

2. Ki létesítette az első „zsidó temetőt”?

3. Kiket temettek oda a Tóra tanúsága, és kiket a Midrásé szerint?

4. Ki volt az első és a második, akinek a bebalzsamozásáról a Tóra beszámol?

5. Mi a háláchá véleménye a balzsamozásról?

6. Mi a zsidóság véleménye a boncolásról?
7. Ki az első, akinek síremlékét a Tóra megemlíti?

8. Kiről tanúsítja a Tnách, a Biblia, hogy élve ment az égbe?

9. Mi a zsidóság véleménye a halálos betegek „könyörületes” megöléséről?

10. Hány férfinak kell jelen lennie, hogy egy halott után Káddist lehessen mondani?

11. A zsidó törvények szerint szabad-e zsidó embert nem zsidó mellé temetni?

12. Mi a zsidó vallás véleménye a ma divatos halottégetésről?

13. Miért csak tizenegy hónapig mondanak Káddist a halott után?
14. Hol van eltemetve az egy éve elhunyt lubavicsi rebbe?

15. Mi a legfontosabb teendő a holttesttel, mielőtt eltemetik?

Akik a fenti kérdések közül legalább tízet helyesen megválaszolnak, és a válaszokat egy levelezőlapon július 18-áig beküldik, azok között zsidó tárgyú könyveket sorsolunk ki.

A helyes válaszok

Az alábbiakban közöljük a helyes válaszokat az Egység 20. számában megjelent kérdésekre. A helyes megfejtők közül könyvjutalmat nyertek

==========

1. Eszter (héber nevén Hádászá). 2. Megilát Eszter. 3. Ezrá. 4. A meggyőzés erejével elérte, hogy a zsidók eltávolítsák nem zsidó feleségeiket. 5. Nechemjá. 6. Az úgynevezett szamaritánusok, akiket Szalmanasszár, Ászur királya telepített be a száműzött zsidók helyett (l. 2Királyok 17:24–25). 7. Ádár, mert ez van a zsidó év végén, niszán előtt. 8. Harminc nappal Peszách előtt. 9. Egy jámbor zsidó, aki, ha kell, lemond törvényes jogainak maradéktalan érvényesítéséről (lifnim misurát hádin). 10. Bojon Geverben, a mai Éjlátban. 11.Ámrám gáon nevéhez. 12. Legalább négyféle. Ezek között a legismertebb a Káddis Játom, az árvák, vagyis a gyászolók imája. 13. Fáraó és Nabukodonozor. 14. József és Dániel.

Megjelent: Egység Magazin 5. évfolyam 21. szám – 2014. július 29.

 

Megszakítás