Az angol trónörökös ellátogatott apai nagyanyja jeruzsálemi sírjához. Battenbergi Alice hercegnő életmentő tevékenységéért a Világ Igaza címet is megkapta.

Károly walesi herceg, brit trónörökös a világ számos vezetőjéhez hasonlóan tiszteletét tette Jeruzsálemben Simon Peresz temetésén. Sokaknak feltűnt az is, hogy a trónörökös a temetés alatt azt a különleges kipát viselte, melyet néhány évvel ezelőtt a brit főrabbi beiktatási ünnepségére csináltatott magának, s melyre a walesi hercegi ház címerét varrták.

Károly herceg látogatása azért figyelemre méltó, mert a brit királyi család feltűnően tartózkodik az Izraelbe való utazástól. Egy londoni kormányzati forrás korábban azt közölte: „A királyi család nem utazhat oda. Izraelt annyira átszövi a politika, hogy csak úgy lehet elkerülni a komplikációkat, ha egyszerűen nem mennek oda.”Ű

A kolostorban
A kolostorban
A magas nemzetközi presztízzsel rendelkező egykori izraeli elnök temetése feltehetőleg megfelelő indokot szolgáltatott a trónörökös számára, hogy kivételt tegyen, ahogy 1995-ben, a néhai Jicchák Rabin miniszterelnök temetésén is részt vett. S ha már Jeruzsálemben járt, életében először ellátogatott apai nagyanyja, Battenbergi Alice hercegnő sírjához is, mely Jeruzsálemben, az Olajfák-hegyén található.

Károly hercegen kívül a királyi családból egyébként csak édesapja, Fülöp herceg tett kivételt, és utazott Izraelbe testvérével, György herceggel együtt 1994-ben, amikor Alice hercegnő posztumusz megkapta a Világ Igaza kitüntetést.

Ki is volt ez az asszony, az angol királyi család e tagja?

Battenbergi Alice hercegnő (1885-1969) Viktória királynő dédunokája volt. Veleszületett siketségénél fogva különösen érzékeny volt az elesettek és a kisebbségbe szorultak problémáira. A hercegnő András görög-dán herceghez ment feleségül 1903-ban, öt gyermekük született. A második világháború idején sógora athéni palotájában élt, a svéd és a svájci vöröskereszttel is összedolgozott. Míg vejei a németek oldalán harcoltak, addig fia, a későbbi Fülöp herceg, II. Erzsébet férje az Angol Királyi Tengerészetnél teljesített szolgálatot.

A Görögország egyik északi városából származó Haimaik Cohen volt görög parlamenti képviselővel és családjával a hercegnő baráti viszonyban volt. Amikor 1941-ben a németek elfoglalták Görögországot, a család az akkor olasz fennhatóság alatt evő Athénba menekült, ahol 1943 szeptemberéig viszonylag nyugodtan élhettek. Mire a németek bevonultak Athénba is, a családfő már nem élt, és az asszonynak, Ráchelnek öt gyermekükkel együtt menekülnie kellett. Négy fia úgy döntött, megpróbál átjutni Egyiptomba, az anya a lányával pedig Athénban keresett menedéket. Alice hercegnő hallott a nehézségeikről, és felajánlotta, hogy Ráchelt és lányát, Tildét elbújtatja. Később az egyik fiú is csatlakozott a bujkálókhoz. A család tagjai Alice hercegnő rezidenciáján maradtak a felszabadításig. Előfordult, hogy a Gestapo számára annyira gyanús lett a magas rangú hölgy, hogy őt is kihallgatták, de siketségére hivatkozva sikerült megmenekülnie a Gestapo embereitől.

Alice hercegnő
Alice hercegnő
A hercegnő athéni tartózkodása alatt mélyen vallásos lett, áttért a görögkeleti hitre és 1949-ben apácazárdát alapított. Egy szigeten, elvonultan élt az 1967-es görög államcsíny időszakáig, ekkor a Buckingham palotába költözött, hogy fia és annak családja közelében élhessen. 84 évesen, Londonban hunyt el. Utolsó kívánsága az volt, hogy Jeruzsálemben, egy ortodox kolostorban helyezzék végső nyugalomra, nagynénje mellett. Ez végül 1988-ban teljesült.

A Cohen család megmenekülésének története csak az 1990-es évek legelején vált ismertté, amikor a 78 éves Michel Cohen beszámolt a Jád Vásem illetékeseinek arról, hogyan mentette meg őt, nővérét és édesanyjukat a hercegnő. Tettéért 1993-ban a Világ Igaza címet kapta. Az ezt követő ünnepségen vett részt Károly herceg apja, Fülöp herceg, aki anyja emlékére fát is ültetetett a múzeum területén, és a következő bejegyzést írta a Jád Vásem emlékkönyvébe: „Isten megítéli minden tettünket.” A szertartáson Fülöp herceg a következőket mondta: „Azt gondolom, hogy soha eszébe sem jutott, hogy tette bármilyen szempontból is különleges lett volna. Mélyen hívő asszony volt, és teljességgel alapvető emberi viselkedésnek tekintette, hogy egy másik, bajban lévő embernek segítsen.” A ceremónián a Cohen család tagjai is részt vettek. A díjátadás után Fülöp herceg ellátogatott a kolostorba, édesanyja sírjához, ahogyan most Károly herceg is tette.

Forrás: The Times of Israel és Jád Vásem

 

Megszakítás