Jom Kipur – Az engesztelés napja

Szeptember 22-én, kedd este köszönt be Jom Kipur, a zsidó év legkomolyabb napja, egyben az egyetlen bibliai eredetű böjtnap. Ezen a napon nyerhetünk engesztelést az elmúlt év vétkeire, ha megtéréssel és jó elhatározással fordulunk az Örökkévalóhoz, ahogy írva van: „Mert ezen a napon engesztelést szerez nektek, hogy megtisztítson benneteket összes bűnötöktől; akkor tiszták lesztek az Örökkévaló előtt.” (3Mózes 16:30.) — Az evés és ivás tilalma mellett vannak más korlátozások is: mosásnak és mosdásnak, a test kenésének, bőrből készült cipő viselésének és a házaséletnek a tilalma. — Este a böjt 18:24-kor kezdődik, eddig az időpontig mindenképpen be kell fejezni az étkezést, mosakodást és a bőrcipőt is le kell venni. — A gyertyagyújtás (Naptár 6. old.) is legkésőbb ebben az időpontban van. — Szokás Jom Kipurra egy 25 órán át égő járcejt mécsest is gyújtani, ha­lot­ta­ink­ra emlékezve. — Jom Kipur­kor szokás fehér színű ruhát – fehér vászonruhát, kitlit, fehér sapkát – viselni,  ami emlékeztet a fehér halotti ruhára, a táchrichimra. A fehér emellett a tisztaság jelképe, és utal a prófétai ígéretre is: „Ha vétkeitek skarlátpirosak is, hó­fe­hé­rek­ké válhatnak…” (Jesájá 1:18.). — Ugyancsak szokás min­den ima alatt végig viselni a Tá­lit­ot, az imalepelt, amit még az ünnep bejövetele előtt felöltünk. — Askenáz kö­zös­sé­gek­ben a Tálit felöltésekor az áldást az előimádkozók (elő­i­mádkozásuk sorrendjében) han­go­san, hagyományos da­llam­mal mondják el. Néhány közösségben még az elöljárók is így tesznek. — Jom Kipurról bővebben a www.zsido.com/jomkipur hon­lap­on olvashatunk. —

Az esti ima

A Jom Kipur-i imarendet és a különböző szokásokat részletesen az új, magyar for­dí­tású, kétnyelvű Sámson fohásza Engesztelőnap imarendje (Chábád Lubavics Egy­esület, 1998) című imakönyvben találhatjuk. A Jom Kipur-i imarenddel kapcsolatos aláb­bi oldalszámok erre a könyvre vonatkoznak. — Az esti ima rendje: Kol nidré (37–39. old.), Esti ima (44–99. old.) — Az es­ti ima után így köszöntjük egymást: Gmár chátimá tová, „Végleges jó be­pe­csé­te­lést”. —

Jom Kipur napjának fontosabb imái

Szeptember 23-án szerdán Reggeli ima (100–156. old.). — Reggeli Ámidá (157–166. old.). — A reggeli Ámidá ismétlése (167–208. old.). — Ávinu málkénu („Atyánk, Királyunk…” – 208–210. old.). — Tóra-olvasás két Tórából (hat plusz egy embert hívnak fel), Háftárá (216–229. old.). Részletesen lásd A Tóra-olvasás rendje című részt (Naptár 66. old.). — Jiz­kor (Máz­kir, emlékezés halottainkra – 231–234. old.). A Mázkirról és a mondandó imáról lásd Naptár 169. old. — Az a szokás, hogy erre az imára csak az marad a zsinagógában, akinek valamelyik szülője már nincs az élők sorában. — Mu­száf Ámidá (239–250. old.). — A Muszáf Ámidá ismétlése (251–325. old.). — Un­száne tokef („Mondjuk hát el…” – 266–270. old.). — Düchenolás (papi áldás – 321–323. old.) részletesen lásd Naptár 83. old. — Minchá délutáni ima (326–374. old.). — Tóra-olvasás (három embert hívnak fel, a harmadik a máftir – 330–340. old.). — Ávinu málkénu („Atyánk, Királyunk…” – 375–377. old.). — Nöilá záró ima (378–416. old.). — Ávi­nu Málkénu („Atyánk, Királyunk…” – 412–414. old.). — Lösáná hábáá, záró sófár­hang csak Jom Kipur kimenetele, 19:27 után (416. old.). Ekkor van a böjt vége is, de aki teheti, jobb, ha nem eszik a Hávdálá végéig. — Mááriv hétköznapi esti ima (417–442. old.). — Hávdálá (Ünnep­búcsúz­ta­tó – 443–444. old.) borral, az ünnep előtt már égő lángról meggyújtott gyertya (nér) fényénél, de fűszer (b­szá­mim) nélkül. — Kidus Lö­vá­ná (Holdszentelés), ha a Hold tisztán látható az égbolton (438–442. old.). — Ha a Hold nem látható, szeptember 28-án hajnalig még lehet mondani (lásd a magyarázatot október 13–14-nél.). —

Szeptember 24–27-ig Jom Kipur után kezdünk készülni a négy nappal később kezdődő Szukkot ünnepére. A sátrat, amelyben egész héten át eszünk, iszunk, ha lehet még Jom Kipur kimenetelének estéjén el kell kezdenünk építeni. A további napokban a lulávot és az etrogot és az ünnepi csokor többi részét is be kell szerezni. — Az imában ezeken a napokon nem mondunk Táchánunt egészen Iszru chágig, az ünnep utáni napig (október 6.), chászid szokás szerint a hónap végéig (október 13.). —

Szeptember 26-án szombaton a délutáni Minchá imában a Cidkátchá ce­dek („Az igazad…” – Sámuel imája 279. old.) elmarad. — Az esti imában elmarad a Vijhi noám („Legyen velünk…” 313–315. old.), mert nem lesz teljes a következő munkahét. —