HOGY ? – HOGY NEM ?
Sorbanállás

Elterjedt szokás szerint, ha valahova (boltba, orvoshoz, hivatalba stb.) valaki előbb érkezett, akkor előbb is jogosult az adott szolgáltatásra, kivétel ha különleges sürgősség esete merül fel. Ez nemcsak, hogy logikus eljárás és megkönnyíti az emberek közti békés kapcsolatot, de a talmudi jogban is megtalálható.

A háláchá ugyanis a másik munkájának fölösleges akadályozását, idejének szándékos pazarlását a károkozás egyik fajtájának tekinti (bár ez általában nem vonhat maga után polgárjogi következményeket). Ezek alapján köteles az ember a sort figyelembe venni, sőt joga van megakadályozni a megfelelő ok nélküli előzést. Természetesen ekkor nem illdomos a fizikai ellenállás, hisz „a bölcs szava könnyen meghallgattatásra lel”. A megfelelő magatartás által pedig a hívő zsidó nem csak a Tórát tartja tiszteletben, ám pozitív példaképet mutat másoknak is.

J. D.

Megjelent: Gut Sábesz 1. évfolyam 3. szám – 2014. július 21.

 

Megszakítás