ÉVZÁRÓ A GÁN MENÁCHEMBAN

Jövőre kétszer akkora területen több mint kétszeres gyereksereget vár az elemi iskola első osztályával bővített lubavicsi nevelő intézet, ahol számítógép is segíti a nebulóknak a zsidó és általános ismeretek játékos elsajátítását

A Sávuot előtti vasárnapon ünneplő közönség töltötte meg az orbánhegyi Gán Menáchem óvoda helyiségeit, ahol szülők, gyerekek és egy sereg érdeklődő jelenlétében tartották az óvoda első évzáró ünnepélyét.

A gyerekek héber és magyar dalokat énekeltek és látványosan tanúságot adtak a zsidó ünnepekben való jártasságukról. A műsor további részében szülők és gyerekek virágcsokrokat kötöttek Sávuot – a Zsengék Ünnepe – tiszteletére.

Az ünnepséget Oberlander Batsheva, az óvoda igazgatója nyitotta meg, aki bemutatta az iskola vadonatúj számítógépét, majd megköszönte Istennek – és a szülőknek is – a lubavicsi óvoda sikerét. Az igazgatónő bejelentette, hogy a jövő tanévben kétszer nagyobb helyiség áll majd az óvodások és bölcsődések rendelkezésére, valamint beindul az új elemi iskola első osztálya (lásd külön hírünket).

Az ünnepség keretében minden fiúnövendék kapott egy kipát, ami a Gán Menáchem feliratot viseli és minden leánynövendék kapott egy ezüsttel bevont gyertyatartót. Az igazgatónő megköszönte az óvónők és a személyzet odaadó munkáját, ami a Gán Menáchem sikerének titka, külön kiemelve Sarah Green munkáját, aki dél-Afrikából jött, hogy önkéntes munkájával a Gán Menáchemet segítse.

Az óvodában működő számítógép –Borbély Gábor nagylelkű adománya –sokfajta játékos zsidó oktatási programmal van ellátva – ezek a gyerekek látókörét vannak hivatva szélesíteni. E programoknak a segítségével a gyerekek játszva sajátíthatnak el különböző általános és zsidó ismereteket.

Az ünnepség végeztével Oberlander Batsheva kellemes sávuoti ünnepeket kívánt a szülőknek és megkérte őket, vigyék el gyermekeiket Sávuotkor a zsinagógákban hogy hallják a Tíz Parancsolat felolvasását.

Folyik a beiratkozás az új iskolába

Nagy az érdeklődés Budapesten a nemrég meghirdetett Bét Menáchem zsidó általános iskola iránt, melynek első osztálya a következő szeptemberben indul – a Radnóti Gimnázium igazgatójának felügyelete alatt.

Az iskola első osztályának beindítását a Gán Menáchem óvoda nagy sikere tette lehetővé. Sokan érdeklődnek a zsidó nevelés lehetőségei iránt. A megadott telefonvonalak szinte állandóan foglaltak.

Az új zsidó iskola első osztálya a következőket nyújtja tanulóinak:

* Zsidó és világi tantárgyak magas szintű oktatása

* A világi oktatást Réz Gáborné, a Radnóti Miklós Gimnázium igazgatója felügyeli

* Az első osztály a Radnóti Miklós Iskola tantervét és vizsgarendjét követi

* A zsidó tantárgyakat angol anyanyelvű tanító oktatja

* A tanulók megismerkednek a számítógépek használatával

* Úszás, torna, valamint művészeti és zenei oktatás szerepel a tanrendben

* Minden nap friss kóser étkezést biztosítunk

* Alacsony tandíjakat, egyes esetekben ösztöndíjat biztosítunk

* A város különböző pontjain lakó gyerekeket iskolabusszal szállítjuk

* Az iskola zöldövezetben van (XII. kerület, Orbánhegy, Tamási Áron u. 41.)

A bölcsőde és óvoda változatlanul működik. Még van néhány hely!

*

A most megnyíló zsidó iskola és a már néhány éve sikeresen működő Gán Menáchem óvoda, szerves része a Chábád Lubavics – Zsidó nevelési és Oktatási Egyesület szerteágazó tevékenységének, és mint ilyen, része annak az általános, minden erőt igénybevevő, minden zsidó segítségére számító tevékenységnek, ami a magyarországi zsidóság szellemi felemelkedését célozza meg.

Az iskola kezdeményezői – Oberlander Báruch rabbi és felesége, Batsheva – ezúton is köszönetet mondanak mindenkinek aki segíti őket a nemes cél elérésében, elsősorban a MAZSHISZ vezetőinek, élükön Zoltai Gusztáv ügyvezető igazgatóval. Legyen Isten áldása rajtuk és kezeik munkáját áldja meg az Örökkévaló.

Bővebb felvilágosításért forduljon Oberlander Batshevához: 268-0183.

Jön az új Ros Hásánái Máchzor

 

Jó hírt közölhetünk az Egység olvasóival, a magyarországi zsidósággal. Rövidesen megjelenik a Chábád Lubavics Zsidó Nevelési és Oktatási Egyesület kiadásában az új Ros Hásáná-i Máchzor (imakönyv), amihez hasonló utoljára 60-70 évvel ezelőtt látott napvilágot.

A Simon Sároni izraeli műfordító által átültetett Máchzor áskenáz rítus szerint tartalmazza az összes Magyarországon mondott ünnepi zsolozsmát (Pijut). Rövid magyarázatok szólnak az imák jelentőségéről, szerzőiről, történelmi hátteréről, stb.

Az új Máchzor szükségességéről a szakértők évtizedek óta meg vannak győződve. Ezidáig azoban nem volt senki, aki a kesztyűt felemelte volna. Most, a Zsidó Imakönyv nagy sikere győzte meg Oberlander Báruch rabbit, a lubavicsi küldöttet, a nagy horderejű feladat elvégzéséről.

A Máchzor – Isten segítségével – még az új év ünnepe előtt kész lesz. Már most elő lehet jegyezni a kiadónál 1.000,- Ftnak a mellékelt csekken történő befizetésével. Akik a csekket július 31-i feladják különleges árengedményt kapnak. Kérjük írják rá a csekkre, hogy az elküldött összeg a Máchzor előfizetésére szól.

Mint az imakönyv esetében, most is lehetővé fogjuk tenni néhány családnak, hogy szeretteiket a Máchzor hasábjain megörökítsék. Ebben az ügyben ajánlatos a kiadót mielőbb telefonon megkeresni.

Élénk visszhangja volt a Góseni Hírlapnak

Sokan gratuláltak, szóban, írásban és telefonon – a legutóbbi Egységhez csatoltGóseni Hírlap miatt. Lelkes olvasók érdeklődtek hogyan csináltuk, ki csinálta, honnan az anyag, az ötlet stb.

Itt és most csak annyit mondhatunk, hogy több ilyen lapszám van előkészülőben – mindegyikük az élő zsidó történelem egy-egy darabja – a probléma, nem az anyag, nem a munka, hanem kizárólag a finanszírozás kérdése.

Tettek és sóhajok…

A helyzet nehéz, sőt egyre nehezebb. Aki nehezen fejezi be a hónapot fizetéséből, nyugdíjából – attól hiábavaló kérni, hogy segítsen egy zsidó könyv kiadásában, egy imakönyv megjelentetésében, egy óvoda kiadásainak fedezésében.

Mi pedig ezért vagyunk itt.

Azért vagyunk itt, hogy a zsidó Fény, Isten őrizz, ki ne aludjon Magyarországon. Nagyban és kicsiben, közösségben és egyénenként, Pesten és vidéken, szóban és írásban, ezzel fekszünk és ezzel kelünk. Nem fizetségért tesszük – senkitől nem kapunk fizetést, bár mi is a piacról élünk és a megélhetés nehéz, egyre nehezebb.

Azért tesszük mert kötelességünk, mert ezért születtünk és élünk és erre kötelez bennünket a chaszidizmus, néhai Mesterünk élő emléke, a tőle kapott utasítás.

Szeptemberben megnyitjuk – óvodánk mellett – az új zsidó iskola első osztályát. Még szeptember előtt, a zsidó újévre, kiadjuk a Ros Hásáná ünnepi Máchzort (imafüzért), új magyar fordításban, érthető magyarázatokkal. Utána jön majd a Jom Kipuri Máchzor és az új, peszáchi Hágádá. Már megvan az új fordítás, már megvan a magyarázó szöveg – már csak a pénz hiányzik a kiadáshoz.

Keresnénk mecénást, aki a mellényzsebéből kifizeti az aránylag csekély (akinek van – csekély) összeget és ezzel megvásárolja magának a magyar zsidóság megmentőjének, “árvízi hajósának”, szerepét.

Nem sírunk, nem panaszkodunk. A héber közmondás azt tartja, hogy többet ér egy tett száz sóhajnál. Mi ehhez tartjuk magunkat.

Kérjük olvasóinkat és mindenkit, akihez ez a lap eljut – hívjon fel bennünket és kérdezze meg mivel segíthet. A magyar zsidó egység – akárcsak lapunk amely ezt a nevet viseli – csak közös erőfeszítéssel jöhet létre és létezhet. Ehhez kérjük a jó Isten segítségét.

Oberlander Baruch