HETI SZAKASZ – Slách

Izrael fiai eljutottak a határhoz és megkezdődhetett volna a honfoglalás. Ekkor kémeket küldtek Kánaánba. Az ötödik könyv magyarázatot ad, mely szerint Mózeshez jöttek kéréssel, hogy mehessenek férfiak kikémlelni a meghódításra váró országot. El is ment 12 küldött a törzsek szerint Kánaán országába. 40 nap múlva pompás gyümölcsökkel megrakodva tértek vissza, és elmondták, hogy az ország gazdag, tejjel, mézzel folyó, a jólét földje. De tizenkettőből tíz azt is hozzátette, hogy nem csak a gyümölcsök óriásiak, hanem az ott élő emberek is, akiket legyőzni lehetetlen. Egész éjjel sírt a nép és zúgolódott, hogy bár maradtak volna Egyiptomban, minthogy az Örökkévaló kard általi pusztulásba viszi őket. Mindez Áv hó 9-én történt. Józsua és Káláb, a két tisztaszívű kém csitította őket mondván; a Gondviselés előtt nincs lehetetlen, de nem hallgattak rájuk. Felgerjedt a Teremtő haragja: “meddig tűrjem e gonosz közösségnek, hogy ellenem zúgolódjon?” Mózes könyörgésére enyhült az indulat, de még 38 éves hosszú vándorlás következett a pusztában, Józsua és Káláb kivételével a 20 évesnél idősebb felnőttek közül senki nem léphetett be az Ígéret Földjére.

D. G.

Megjelent: Gut Sábesz 2. évfolyam 35. szám – 2014. augusztus 13.