Heller Ágnes is a Hanna Klubban

A Lukács-iskola méltán világhírű filozófia professzo­rát New York-i otthonában telefonon kerestük meg. A ma is rendkívül agilis, tevékeny, zsidó tárgyú műveket publikáló, érett korban levő hölgy az EMIH Hanna Klubjának margitszigeti rendezvényén a testet-lelket megmozgató zsidó zenére még táncra is perdült.

Sosem gondoltam volna, hogy egy filozófia professzor is szeret táncolni.


– Heller Ágnes: Miért is ne?! Nagyon szeretek és mindig is szerettem táncolni.

Milyen zene szólt?
– Arra már nem emlékszem.
Mit csinál New Yorkban?

– Hogy-hogy?! Hát maga nem tudja? Már 21 éve tanítok New Yorkban. A New School for Social Research nevű iskolában, a Graduate Faculty-n. Hol fog megjelenni az interjú?    

 A Chábád Lubavics Zsidó Nevelési és Oktatási Alapít­vány időszaki folyóiratában, az Egységben.

–   Áh. akkor most már tudom. Nyolc éve egyébként részt vettem a Grand Hotel Hungária dísztermében az Oberlander Báruch által vezetett nagyon kellemes, felemelő Széderestén.

   Hogy került a Hanna Klubba?

– Fenyő Ági vitt el, biztos ismeri a kiadótól. Rendkívül jól éreztem magam ott. Kellemes társaság vett körül, jó hangu­lat és persze zsidó környezet. Ha tehetem máskor is elmegyek.

Ágnes, Ön a Lukács-iskola köréhez tartozott. Benne sokan voltak fi­lozófusok, akik a zsidóságban érintettek vol­tak, ám közü­lük egyedül maga kezdett el foglalkoz­ni zsidósággal, sőt már publi­kált is néhány könyvet ebben a tárgyban. Mi­nek köszönhet­jük ezt?

 Ezek a filozó­fusok csak származásukban voltak zsidók, magukat teljesen magyaroknak tartották. Én vi­szont zsidó gim­náziumot végeztem, nem úgy, mint a többi lukácsista. Nyolc évig tanultam zsidó iskolában. Tanultam és ismerem a zsidó Bibliát. Még ma is tudom héberül az imákat. Ugyanakkor a filozófiában mindent megírtam, ami érdekelt, elsősorban az etika, a morál és a történelemfilozófia. Ám a vallás mindig is érdekelt, írtam könyvet Auschwitzról és azt is megírtam, hogy az antiszemitizmus örök, nem lehet felszámolni. Mos­tanában a művészet és a vallás áll az érdeklődésem közép­pontjában.

Köszönjük a beszélgetést és további jó egészséget kívánunk!
Bányai

Megjelent: Egység Magazin 17. évfolyam 60. szám – 2014. augusztus 3.