Hávdálá – nőknek is!

Mind a kidus mind a hávdálá kötelezettsége vonatkozik a nőkre is. Igaz, hogy a legtöbb, valamilyen időponthoz kapcsolódó tevőleges parancs alól a nők fel vannak mentve, de a kidus és a hávdálá kivétel ez alól a szabály alól.
Az ötödik parancsolat első változatában (2Mózes 20:8.) ez áll: „Emlékezz meg a szombat napjáról”, a második változatában (5Mózes 5:12.) pedig ez „Őrizd meg a szombat napját”. (Mint ez köztudott, a Tízparancsolat kétszer szerepel a Tórában és kisebb formai különbség van a két változat között.) Bölcseink értelmezése szerint ez a kettősség azt fejezi ki, hogy ugyanúgy, ahogy a szombat „megőrzése” (azaz a munka tilalma), ugyanúgy a szombatról való „megemlékezés” (azaz a szombat beköszönte és kimenetele alkalmából egy pohár borra elmondott áldás) is mindenkire vonatkozik.
A fentiek szerint a nők is kötelesek kidust és hávdálát hallgatni, s ha mástól nem hallhatják, akkor saját maguknak kell elvégezniük ezt a szertartást. Elméletileg nő is csinálhat kidust férfiak számára (bár ez nem szokás), de hávdálát nem, mert egyes vélemények szerint az „emlékezés” parancsa csak a kidust foglalja magába, így csak az vonatkozik a nőkre. S habár a háláchá nem követi ezt a nézetet, mindenesetre, ha lehetőség van rá, akkor figyelembe vesszük.
J.D.
Várjuk a zsidó élettel, a háláchával kapcsolatos kérdéseiket.

Megjelent: Gut Sábesz 6. évfolyam 17. szám – 2015. március 6.

 

Megszakítás