Vajécé

A gazdagság árnya

 

„Menekült vala Jákob Árám mezejére, és szolgált Izrael, egy asszonnyért” (Hoséá 12:13.). Ez a mondat a kapcsolat a Szidrával. Hoséá, a tragikus életű próféta II. Jerobeám uralkodása alatt élt. Ez a korszak, az i.e. VIII. sz. közepe, Izrael legboldogabb kora lehetett volna, de a „Vég kezdete” lett. A pusztulást mindig a nyomorral szokták összekapcsolni. Nos, gazdagság, fényűzés és bálványimádás jellemezte e kort.”Mihelyt legelőjük volt, rögtön jóllaktak, mihelyt jóllaktak, felfuvalkodott szívük és elfelejtettek engem” (uo. 13:6.). Asszíria világhatalma már feltűnt,a próféta hangos szóval figyelmeztetett, bűnhődni fog Somron. Az Északi Királyság fővárosát itt az egész ország helyett említi. Nem szabad hinni sem Asszíriának, sem Egyiptomnak. Csak Istenben. Segítsége mint a harmat, virulhat tőle a liliom, illata mint Libanon lankáin a cserje, levendula, mirha. Irgalmas védője Ő az árváknak, engedi az áldozatok helyettesítését imákkal. Izraelnek nincs köze a bálványokhoz. A Gondviselés tartja szemmel a nép sorsát. Minden dús termés Tőle való. Útjai egyenesek az igazak számára, de a bűnösök elbuknak rajta.

  1. G.

Megjelent: Gut Sábesz 6. évfolyam 11. szám – 2015. február 16.

 

Megszakítás